komunikaty |

Komunikat nr 7

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec działań i wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, usiłujących łączyć sytuację zaistniałą w ostatnich dniach w Komisji Nadzoru Finansowego z działalnością SKOK-ów. W trosce o prawa i bezpieczeństwo członków Kas, z pełną świadomością [...]

Komunikat nr 6

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z dużym zadowoleniem przyjęła decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 października 2018 roku zezwalającą na połączenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej Szopienice (Kasa przyłączająca) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo–Kredytową Mysłowice (Kasa [...]

INFORMACJA KRAJOWEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Szanowni Państwo, Kasa Krajowa informuje, że w związku z przyjętymi regulacjami prawnymi i decyzją Narodowego Banku Polskiego o ustanowieniu 12 listopada 2018 r. dniem operacyjnym w normalnym wymiarze czasu pracy dla systemu SORBNET2, dzień 12 listopada 2018 r. będzie dniem rozliczeniowym dla systemu Elixir. Wszystkie sesje rozliczeniowe Elixir [...]

Komunikat nr 5

Kasa Krajowa, w związku z doniesieniami medialnymi o żądaniach poszczególnych syndyków wobec członków SKOK-ów o zapłatę kwoty dodatkowej odpowiedzialności z tytułu pokrycia strat danej Kasy, podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie, wskazując, że: W ocenie Kasy Krajowej dochodzenie przez syndyków od członków SKOK-ów [...]

Komunikat nr 4 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Kasa Krajowa, w związku z oddaleniem przez sąd w drugiej instancji apelacji Kasy Krajowej oraz doniesieniami prasowymi w tej sprawie informuje, że rozważa możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku oraz podkreśla, że sąd oddalając jej apelację kierował się względami formalnymi uznając, że Kasa Krajowa nie może występować w imieniu [...]

KOMUNIKAT

Kasa Krajowa informuje, że jeszcze tylko do 31 lipca 2018 roku Narodowy Bank Polski będzie pośredniczył w przekazywaniu płatności zagranicznych i krajowych walutowych na rzecz członków SKOK. Od 1 sierpnia 2018 roku płatności kierowane na rachunki członków SKOK za pośrednictwem NBP będą zwracane do nadawcy. Kasa Krajowa przypomina o [...]

Komunikat nr 3 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Komunikat Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej o zakończeniu XXVI Krajowej Konferencji SKOK. Konferencja odbyła się w Gdyni, 29 czerwca, pod hasłem: Na polskiej fali. W wystąpieniu programowym prezes Kasy Krajowej Rafał Matusiak mówił między innymi o tych elementach, które w negatywny sposób mogą rzutować na przyszłości [...]

Komunikat nr 2 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Komunikat nr 2 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dn. 24.05.2018 w sprawie przejęcia SKOK-u Rafineria przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, w związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego z 18 maja 2018 roku o przejęciu SKOK-u Rafineria przez Bank BGŻ BNP Paribas SA [...]

Komunikat nr 1 – 20 lutego 2018 r. podczas posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego.

20 lutego 2018 r. podczas posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego jej członkowie jednogłośnie zatwierdzili statut Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Na stronie www.SKOK.pl, w zakładce KASA KRAJOWA / STATUT KSKOK, znajduje się aktualny, zatwierdzony przez KNF statut KK. Z zadowoleniem i dużą satysfakcją przyjąłem tę [...]

Komunikat Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie ustanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego zarządcy komisarycznego w SKOK Rafineria

W związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2017 roku o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria Kasa Krajowa wyraża swoje zaniepokojenie podjętą przez KNF decyzją. W ocenie Kasy Krajowej przyjęcie tak radykalnego rozwiązania, w sytuacji gdy SKOK Rafineria [...]
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.