Paweł Grzesik – Team Leader/Lider Zespołu

European financial legislation, networking and partnership building with donors, relations with WOCCU, other international organizations and Eastern European credit union systems and support for newly emerging credit union systems.
Legislacja dotycząca europejskich rynków finansowych, budowanie partnerstw z donorami, relacje ze wschodnio-europejskimi systemami unii kredytowych, WOCCU i innymi organizacjami międzynarodowymi, wsparcie nowo powstających systemów unii.

email: pgrzesik@woccu.org, pawel.grzesik@skok.pl

 

 

 

 

 

 

 

 


Maciej Ruczyński

Digitalization services, access to payment systems, payment systems and platforms, debit/credit cards, international wires.
Usługi cyfrowe, dostęp do systemów płatniczych, platformy płatnicze, karty, przelewy międzynarodowe.

email: maciej.ruczynski@skok.pl

 

 

 

 

 

 

 

 


Piotr Pałka

Certified Chief Compliance Officer, Compliance Management Systems.
Tworzenie i zarządzanie komórek/działów Compliance.

email: piotr.palka@skok.pl

 

 

 

 

 

 

 

 


dr Dominik Bierecki

Scholar specializing in cooperative law, research and governance. Member of ICA Committee on Cooperative Research and Editor of several scientific magazines on finance and law. An author of publications and papers on cooperative law and credit unions. Secretary of the NACSCU Board of Directors (Supervisory Board).

Prawnik specjalizujący się w pracy naukowej dotyczącej prawa spółdzielczego i zarządzania. Członek Komitetu Badań d/s Spółdzielczości Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Redaktor wydawnictw dotyczących finansów i prawa, autor publikacji dot. prawa spółdzielczego i kas oszczędnościowo-kredytowych. Sekretarz Rady Nadzorczej Kasy Krajowej.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: