Paweł Grzesik – Team Leader/Lider Zespołu

European financial legislation, networking and partnership building with donors, relations with WOCCU, other international organizations and Eastern European credit union systems and support for newly emerging credit union systems.
Legislacja dotycząca europejskich rynków finansowych, budowanie partnerstw z donorami, relacje ze wschodnio-europejskimi systemami unii kredytowych, WOCCU i innymi organizacjami międzynarodowymi, wsparcie nowo powstających systemów unii.

email: pgrzesik@woccu.org, pawel.grzesik@skok.pl

 

 

 

 

 

 

 

 


Wiktor Kamiński

Development and management of credit union systems. Supervision, regulation, reporting. Prudential standards and norms. Strategic Development Planning.
Zarządzanie i rozwój systemów unii kredytowych. Planowanie strategiczne i rozwój.
Nadzór, regulacje, sprawozdawczość. Standardy ostrożnościowe i normy.

email: wiktor.kaminski@skok.pl

 

 

 

 

 

 

 

 


Maciej Ruczyński

Digitalization services, access to payment systems, payment systems and platforms, debit/credit cards, international wires.
Usługi cyfrowe, dostęp do systemów płatniczych, platformy płatnicze, karty, przelewy międzynarodowe.

email: maciej.ruczynski@skok.pl

 

 

 

 

 

 

 

 


Piotr Pałka

Certified Chief Compliance Officer, Compliance Management Systems.
Tworzenie i zarządzanie komórek/działów Compliance.

email: piotr.palka@skok.pl

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.