Zarząd Kasy Krajowej

Rafał Matusiak – Prezes

Joanna Mędrzecka – Wiceprezes

Małgorzata Gatz – Wiceprezes

Zygfryd Schoenhoff – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Wiceprezesa w Zarządzie KSKOK

Rada Nadzorcza Kasy Krajowej

1. Grzegorz Buczkowski (Przewodniczący Rady Nadzorczej)

2. Lech Lamenta (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)

3. Dominik Bierecki (Sekretarz)

4. Bogdan Biś

5. Paweł Cioch

6. Andrzej Gałązkiewicz

7. Janusz Ossowski

8. Mirosław Pawełczyk

9. Zygfryd Schoenhoff

Komisja Funduszu Stabilizacyjnego Kasy Krajowej

Bogumił Krzyszczak – Przewodniczący
Ireneusz Więckowski – Wiceprzewodniczący
Jarosław Kazimierski – Sekretarz
Krzysztof Kwiatek – Członek
Marek Bąk – Członek
Joachim Nowak – Członek
Andrzej Sosnowski -Członek

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.