SKOK Wołomin |

Materiały pomocnicze dla członków SKOK Wołomin.

W związku z działalnością Syndyka Masy Upadłościowej SKOK Wołomin Kasa Krajowa przygotowała szereg dokumentów, które mogą okazać się pomocne dla członków tej kasy w dochodzeniu swoich praw w starciu z Syndykiem.

Przedmiot dodatkowej odpowiedzialności w spółdzielczych kasach stał się przedmiotem opracowań wielu przedstawicieli doktryny (z których część zamieszczamy) oraz orzecznictwa. Najbardziej istotną jest Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 roku, sygn. akt III CZP 42/19 (http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=1265-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2019), która to jasno i bezspornie stwierdza, że Syndykowi masy upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej nie przysługuje roszczenie wobec członków kasy o pokrycie straty bilansowej kasy z tytułu dodatkowej odpowiedzialności. Orzeczenie to de facto powinno zakończyć szkodliwą działalność Syndyków polegającą na ściganiu członków kas z tytułu dodatkowej odpowiedzialności.

 

  1. Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym;

  1. Odpowiedź na pozew przed sądem rejonowym;

  1. Odpowiedź na apelacje syndyka – w przypadku gdy od wyroku korzystnego dla członka wyroku sądu rejonowego syndyk wniesie apelacje;

  1. Opinia prawna dra Jacka Skoczka w sprawie dopuszczalności obciążenia członków SKOK odpowiedzialnością za stratę powstałą w Kasie do wysokości podwójnej odpowiedzialności;

  

  1. Artykuł dra Jacka Skoczka zatytułowany „Źródła obowiązku dopłat z tytułu dodatkowej odpowiedzialności członkowskiej;

  

  1. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kasy Krajowej, będąca poglądem Kasy Krajowej przedstawionym w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, wywołanym zapytaniem Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie II Ca 1103/18;

  
Wszystkie prośby i zapytania prosimy kierować pod adres mailowy: kskok@skok.pl

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.