Klauzula informacyjna LinkedIn |

Klauzula informacyjna

dla odwiedzających stronę firmową Kasy Krajowej w serwisie społecznościowym LinkedIn

sporządzona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

 • dokonały subskrypcji naszego fanpage’a (dalej zwanego również „stroną”) na portalu LinkedIn
 • odwiedziły naszą stronę
 • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszej stronie.

Użyte w niniejszej informacji określenia:

 • My lub Kasa Krajowa – Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa z siedzibą w Sopocie (81-743) przy ul. Władysława IV 22,
 • Ty – osoba fizyczna, której dane osobowe Kasa Krajowa przetwarza w co najmniej jednym z celów wskazanych w tej informacji.

 

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa z siedzibą w Sopocie (81-743) przy ul. Władysława IV 22. Z naszym inspektorem ochrony danych możesz się skontaktować pisząc – najlepiej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych” – na adres pocztowy siedziby Kasy Krajowej lub adres elektroniczny: iod@skok.pl.

Zakres zbieranych danych osobowych:

 • Identyfikator LinkedIn (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko) Osoby odwiedzającej stronę firmową Kasy Krajowej;
 • Podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wizerunek – jeśli został opublikowany) oraz inne dane w zakresie opublikowanym przez Osobę odwiedzającą stronę firmową Kasy Krajowej na jej własnym profilu w serwisie LinkedIn;
 • Treść komentarzy Osób odwiedzających stronę firmową Kasy Krajowej;
 • Anonimowe dane statystyczne dotyczące Osób odwiedzających stronę firmową Kasy Krajowej dostępne za pomocą funkcji Analityka udostępnionej przez LinkedIn. Dane te gromadzone są dzięki plikom cookie, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika; są one aktywne przez dwa lata (jeśli nie zostaną usunięte) i zapisywane przez LinkedIn na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku Osób odwiedzających stronę firmową Kasy Krajowej. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na LinkedIn, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia strony firmowej.

 
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • Prowadzenie strony firmowej Kasy Krajowej, na warunkach oraz zasadach określonych przez dostawcę serwisu LinkedIn;
 • Informowania za pośrednictwem strony firmowej Kasy Krajowej o jej aktywności, promowania wydarzeń i marki, produktów oraz usług Kasy Krajowej;
 • Budowania i utrzymania społeczności z Kasą Krajową, w tym komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu LinkedIn (komentarze);
 • Prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności oraz sposobu korzystania ze strony firmowej Kasy Krajowej;
 • Dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi w związku z korzystaniem ze strony firmowej Kasy Krajowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na możliwości:

 • Prowadzenia i zarządzania stroną firmową Kasy Krajowej;
 • Udzielania odpowiedzi na komentarze kierowane poprzez stronę firmową Kasy Krajowej;
 • Poznania opinii Osób odwiedzających stronę firmową Kasy Krajowej w zakresie oferowanych produktów, usług oraz na temat aktualnych wydarzeń;
 • Prowadzenia analizy publikowanych treści pod kątem zasięgu i zaangażowania użytkowników oraz w celu monitoringu realizowania określonych założeń statystycznych oraz dalszego dopasowania komunikacji, tworzenia angażujących treści;
 • Obrony przed roszczeniami lub dochodzenia przez nich roszczeń.

 
Okres przechowywania danych:

W przypadku informacji udostępnionych przez Osoby odwiedzające stronę firmową Kasy Krajowej w ramach komentarzy, będą one dostępne w serwisie do czasu ich usunięcia przez autora. Dane statystyczne podlegają retencji na zasadach określonych przez dostawcę LinkedIn. Dane osobowe gromadzone przez LinkedIn tj. historia wpisów, historia aktywności, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem LinkedIn.

Niezależnie od powyższych informacji administratorem Państwa danych osobowych jest serwis LinkedIn. Więcej na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w serwisie LinkedIn znajdziecie Państwo na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 
Odbiorcy danych osobowych:

 • Dostawcy LinkedIn na zasadach określonych przez serwis;
 • Użytkownikom LinkedIn;
 • Podmiotom publicznym, w tym organom nadzoru,  oraz innym podmiotom uprawionym do otrzymania danych na mocy przepisów prawa.

 
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Kasa Krajowa nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.
 
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

W zakresie, w jakim Kasa Krajowa przetwarza dane osobowe Osób odwiedzających jej stronę firmową, Kasa Krajowa nie planuje przekazywać tych danych poza EOG.

Dostawca LinkedIn, jako oddzielny administrator, przekazuje dane osobowe poza EOG, co jest związane z jego działalnością, jednak wszelkie przypadki przekazywania danych osobowych poza EOG muszą spełniać określone wymogi prawne. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w serwisie LinkedIn można znaleźć na stronie

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62548/przekazywanie-danych-z-unii-europejskiej-europejskiego-obszaru-gospodarczego-i-szwajcarii.
 
Prawa osoby, której dane dotyczą:

Każdej Osobie odwiedzającej stronę firmową Kasy Krajowej przysługują prawa:

 • Prawo dostępu do jej danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych;
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

 
Obowiązek podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.