KOMUNIKAT |

KOMUNIKAT

Kasa Krajowa informuje, że jeszcze tylko do 31 lipca 2018 roku Narodowy Bank Polski będzie pośredniczył w przekazywaniu płatności zagranicznych i krajowych walutowych na rzecz członków SKOK. Od 1 sierpnia 2018 roku płatności kierowane na rachunki członków SKOK za pośrednictwem NBP będą zwracane do nadawcy.

Kasa Krajowa przypomina o informowaniu członków SKOK otrzymujących płatności zagraniczne i krajowe walutowe, w szczególności w innych walutach niż EUR o powiadamianiu zleceniodawców płatności o konieczności wskazywania kodu SWIFT banku BZ WBK S.A w składanych zleceniach.

Przesyłanie płatności SEPA nie wymaga żadnych zmian w sposobie realizacji płatności przez zleceniodawcę.

W przypadku płatności SWIFT i TARGET2 zmianie ulega adres SWIFT banku na który mają być kierowane płatności. W celu poprawnego przekazania płatności na rachunek członka SKOK zleceniodawca musi w zleceniu wskazać kod SWIFT banku BZ WBK S.A.: WBKPPLPP.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.