Komunikat nr 4 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej |

Komunikat nr 4 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Kasa Krajowa, w związku z oddaleniem przez sąd w drugiej instancji apelacji Kasy Krajowej oraz doniesieniami prasowymi w tej sprawie informuje, że rozważa możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku oraz podkreśla, że sąd oddalając jej apelację kierował się względami formalnymi uznając, że Kasa Krajowa nie może występować w imieniu poszczególnych Kas oraz, że Mateusz Szczurek wygłosił swoją opinię jako minister finansów i przewodniczący Komitetu Stabilności Finansowej a nie osoba prywatna. Jednakże dotychczasowa praktyka sądowa wskazuje na zasadność reprezentowania przez Kasę Krajową w podobnych przypadkach spółdzielczych kas, wynika to także z prawa spółdzielczego, którym w swoich działaniach kierują się Kasa Krajowa i SKOK-i. Kasa Krajowa podtrzymuje swoje stanowiska w kwestii oceny merytorycznej wypowiedzi ówczesnego ministra, uznając za niedopuszczalne porównywanie mechanizmów działania SKOK-ów, opierających się na ustawowych podstawach, do mechanizmów piramid finansowych, działających w sposób przestępczy i w zamiarze oszukania osób powierzających im swoje pieniądze. Różnica jest w naszej ocenie wyraźna, zasadnicza i wykluczająca używanie takich porównań przez ministra finansów, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i stabilność rynku finansowego w Polsce. Jest także zgodna z wykładnią pojęcia piramidy finansowej prezentowaną w wydawnictwie Komisji Nadzoru Finansowego Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/piramidy%20finansowe%20calosc%20internet_48851.pdf
Dlatego zapadły wyrok jest zaskakujący i niebezpiecznie wpisuje się w aktualny konflikt polityczny. Nie można zgodzić się na społeczną wymowę tego wyroku, dotykającą swą niesprawiedliwością ponad półtora miliona członków spółdzielczych kas. Jednocześnie Kasa Krajowa pragnie podkreślić, że doniesienia prasowe sugerujące, że wyrokiem sądu były minister finansów nie musi przepraszać SKOK-ów bo sąd uznał jego wypowiedź za merytorycznie uzasadnioną a nie z powodów formalnych, przywołanych na początku niniejszego komunikatu, jest skandalicznym manipulowaniem opinią publiczną. Tym bardziej, że wypowiedź ministra Szczurka miała miejsce na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w obecności posłów i dziennikarzy. Wypowiedź ta została zrozumiana jednoznacznie jako porównanie SKOK-ów do piramidy finansowej i w taki sposób była przedstawiana w mediach.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.