Powstając jako wyraz solidarnej woli współdziałania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych dla zapewnienia ich dalszego rozwoju instytucjonalnego i finansowego, siły i stabilności – Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- Kredytowa jako centralna instytucja reprezentująca polski ruch spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych, służyć będzie swoim członkom dostarczając im wszechstronnej pomocy i świadcząc usługi organizacyjne, techniczne i finansowe dla realizacji ich statutowych zadań, czuwając nad prawidłowością ich rozwoju i standardami działalności, włączać je w polski i międzynarodowy system instytucji finansowych…

Statut Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu KSKOK z dnia 30 czerwca 2018 r.

Uchwala nr 13 ZWZ KSKOK z dnia 30.06.2018 r.

Uchwała nr 14 ZWZ KSKOK z dnia 30.06.2018 r.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.