Komunikat nr 6 |

Komunikat nr 6

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z dużym zadowoleniem przyjęła decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 października 2018 roku zezwalającą na połączenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej Szopienice (Kasa przyłączająca) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo–Kredytową Mysłowice (Kasa przyłączana). Decyzja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom członków Kas i władz zainteresowanych SKOK-ów gdyż pozwala na zachowanie spółdzielczego charakteru instytucji finansowej oraz respektuje spółdzielcze prawa członków Kasy przyłączanej. Jednocześnie informujemy, że Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Rafała Matusiaka na stanowisko Prezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.