Komunikat nr 6 |

Komunikat nr 6

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z dużym zadowoleniem przyjęła decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 października 2018 roku zezwalającą na połączenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej Szopienice (Kasa przyłączająca) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo–Kredytową Mysłowice (Kasa przyłączana). Decyzja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom członków Kas i władz zainteresowanych SKOK-ów gdyż pozwala na zachowanie spółdzielczego charakteru instytucji finansowej oraz respektuje spółdzielcze prawa członków Kasy przyłączanej. Jednocześnie informujemy, że Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Rafała Matusiaka na stanowisko Prezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: