RCUC – aktualności |

Rumuńska Federacja Unii Kredytowych – FEDCAR obchodzi w tym roku 20 lecie swojego istnienia. Unie kredytowe w Rumunii są częścią światowego ruchu unii kredytowych podobnie jak spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce. FEDCAR, podobnie jak Kasa Krajowa w Polce – należy do WOCCU. Kolegom z Rumunii gratulujemy z okazji okrągłej rocznicy działalności ich Federacji i życzymy wielu sukcesów i skuteczności w zaspokajaniu potrzeb ich członków.

Romanian Federation of Credit Unions – FEDCAR celebrates its 20th anniversary this year. Credit unions in Romania are part of the global credit union movement, as are cooperative savings and credit unions in Poland. FEDCAR, like NACSCU in Poland, belongs to WOCCU. We congratulate our colleagues from Romania on the occasion of the round anniversary of their Federation and wish them much success and effectiveness in meeting the needs of their members.

 


26 września 2023 r. w Zagrzebiu odbyła się konferencja „Perspective of European Credit Unions“, w której aktywnie uczestniczyło także Regionalne Centrum Unii Kredytowych reprezentowane przez jego Koordynatora.
On September, 26th, 2023 theere was a conference ‘Perspective of European Credit Unions’ in Zagreb (Croatia), in which Regional Credit Union Center was represented by its Coordinator.


How Central and Eastern European Credit Unions are Supporting Ukraine


W dniu 10 maja 2022r. przedstawiciele World Council of Credit Unions (WOCCU) zorganizowali webinar na temat aktualnej sytuacji systemu Ukraińskich Unii Kredytowych. Wśród prelegentów prezentacji przybliżającej realia życia w warunkach działań wojennych głos zabrali reprezentanci KSKOK.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem zamieszczonym poniżej.


Letter from RCUC:
Dear Ukrainian Friends,
We are astonished by what has just happened in Ukraine.
Russian aggression against your country is not justified and not provoked by Ukraine. We fully support you and we believe that you could win this unprecedented situation. For us in Poland Russian invasion reminds that what has happened in September 1939, when Poland was invaded by Germans and than Soviets.
So we would like to share with you our solidarity and support.

Regional Credit Union Center

Rafal Matusiak – NACSCU CEO

Pawel Pelc – RCUC Coordinator

Sopot and Warsaw, February, 24th, 2022


W dniu 14 grudnia 2021 r. odbyło się kolejne webinarium zorganizowane przez RCUC i WOCCU tym razem poświęcone udziałowi młodych w działalności unii kredytowych.


W dniu 25 sierpnia 2021 r. odbyło się webinarium poświęcone wychodzeniu z ograniczeń spowodowanych przez COVID-19


Nagranie XXIX Krajowej Konferencji SKOKW dniu 29 kwietnia 2021 r. WOCCU zorganizowało webinarium poświęcone cyberbezpieczeństwu w uniach kredytowych, zapis webinarium dostępny jest na kanale WOCCU na YouTube pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=TonB6JjyCXU

On April, 29th, 2021 WOCCU has organised webinar Credit Union Cybersecurity Challenges and Best Practices. The recording of the webinar is available on WOCCU’s YouTube channel:

https://www.youtube.com/watch?v=TonB6JjyCXU


 

 


 

 


 

Aktualności
Regionalne Centrum Unii Kredytowych wspólnie ze Światową Radą Unii Kredytowych (WOCCU) zorganizowało w dniu 26.10.2020 r. wirtualne sympozjum o ekonomicznym wpływie COVID- 19 na unie kredytowe: a Virtual Central and Eastern European Financial Symposium: The Economic Impacts of COVID-19 on Credit Unions: European financial markets and economy. From crisis to opportunity.
Zapis tego sympozjum dostępny jest pod następującym linkiem:
https://youtu.be/mpPZ3gGX6J0

News
Regional Credit Union Center has organised together with World Council of Credit Unions at 26th October 2020 A Virtual Central and Eastern European Financial Symposium: The Economic Impacts of COVID-19 on Credit Unions: European financial markets and economy. From crisis to opportunity.
Recordings of this symposium is available here:
https://youtu.be/mpPZ3gGX6J0


 

 

 

 

 

 

 


 

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.