System zarządzania jakością |

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa jest pierwszą organizacją finansową w Polsce, która uzyskała certyfikat jakości ISO 9001:2015 na całokształt działalności w zakresie:

„Sprawowania funkcji stabilizacyjnej i kontrolnej nad systemem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych. Opracowywania standardów świadczenia usług i prowadzenia dokumentacji przez kasy oraz opracowywania standardów systemów informatycznych dla kas, świadczenia usług finansowych na rzecz SKOK.”

System jakości w Kasie Krajowej funkcjonuje od sierpnia 1999. Obecny system zarządzania jakością jest potwierdzony certyfikatem przyznanym przez polską firmę certyfikacyjną z Lublina Q&R Polska Sp. z o.o.  Przyznany certyfikat dowodzi nie tylko zgodności działań realizowanych przez Kasę Krajową z wymogami normy, ale stanowi również potwierdzenie skuteczności procesu sprawowania funkcji stabilizacyjnej i kontrolnej nad systemem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych; zapewniającym bezpieczeństwo ich operacji oraz uwzględniającym potrzeby i oczekiwania SKOK.

Więcej informacji na temat systemów zarządzania jakością w Kasie Krajowej:

Małgorzata Ćwiklińska
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością
e-mail: malgorzata.cwiklinska@skok.pl

Systemy zarządzania jakością ISO 9001 w SKOK
Krajowa SKOK posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.