Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) z siedzibą w Gdyni powstało w 1997 roku. Inicjatorami założenia stowarzyszenia była grupa osób, która podjęła się przywrócenia do życia spółdzielczego ruchu finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych po 1989 r. w Polsce. Byli oni przekonani o potrzebie podjęcia działań edukacyjnych, upowszechniających wiedzę o instrumentach i rynkach finansowych. Określono cele i misję SKEF, uchwalono Statut i w dniu 20.06.1997 roku został złożony wniosek do Sądu o rejestrację. Od 2005 roku stowarzyszenie jest również Organizacją Pożytku Publicznego i działa na rzecz konsumentów usług finansowych. Aby zapisać się do SKOK-u, który współpracuje ze SKEF-em (lista Kas poniżej), należy najpierw zostać członkiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Składkę członkowską w wysokości 4 zł rocznie SKEF przeznacza nie tylko na pomoc swoim członkom, ale także na realizację licznych inicjatyw edukacyjnych i działań charytatywnych. Członkowie Stowarzyszenia korzystają z oferty klubów SKEF, znajdujących się w oddziałach Kas oraz bezpłatnych porad prawno–konsumenckich w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego. Ponadto SKEF prowadzi portal internetowy, publikuje poradniki oraz organizuje seminaria, konferencje, szkolenia, zbiórki publiczne oraz wiele innych przedsięwzięć dla swoich członków we współpracy z Kasami. Stowarzyszenie wspiera edukację finansową osób w różnym wieku, przeciwdziała nadmiernemu zadłużeniu i wykluczeniu finansowemu Polaków. SKEF jest również założycielem i członkiem European Consumer Debt Network, organizacji zrzeszającej instytucje prowadzące działania na rzecz przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu społeczeństw w Europie.

Więcej informacji: www.skef.pl

Wykaz SKOK za pośrednictwem których można zostać członkiem SKEF:
SKOK im. Adamskiego
SKOK Bogdanka
SKOK w Kostrzynie n/Odrą
SKOK Kozienice
SKOK Mysłowice
SKOK im. Fr. Stefczyka
SKOK Stilon
SKOK Szopienice
SKOK Świdnik
SKOK Świętokrzyska
SKOK im. Unii Lubelskiej
SKOK Wisła

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.