SKEF |

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) z siedzibą w Gdyni powstało w 1997 roku. Inicjatorami założenia stowarzyszenia była grupa osób, która podjęła się przywrócenia do życia spółdzielczego ruchu finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych po 1989 r. w Polsce. Byli oni przekonani o potrzebie podjęcia działań edukacyjnych, upowszechniających wiedzę o instrumentach i rynkach finansowych. Określono cele i misję SKEF, uchwalono Statut i w dniu 20.06.1997 roku został złożony wniosek do Sądu o rejestrację. Od 2005 roku stowarzyszenie jest również Organizacją Pożytku Publicznego i działa na rzecz konsumentów usług finansowych. Aby zapisać się do SKOK-u, który współpracuje ze SKEF-em (lista Kas poniżej), należy najpierw zostać członkiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Składkę członkowską w wysokości 4 zł rocznie SKEF przeznacza nie tylko na pomoc swoim członkom, ale także na realizację licznych inicjatyw edukacyjnych i działań charytatywnych. Członkowie Stowarzyszenia korzystają z oferty klubów SKEF, znajdujących się w oddziałach Kas oraz bezpłatnych porad prawno–konsumenckich w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego. Ponadto SKEF prowadzi portal internetowy, publikuje poradniki oraz organizuje seminaria, konferencje, szkolenia, zbiórki publiczne oraz wiele innych przedsięwzięć dla swoich członków we współpracy z Kasami. Stowarzyszenie wspiera edukację finansową osób w różnym wieku, przeciwdziała nadmiernemu zadłużeniu i wykluczeniu finansowemu Polaków. SKEF jest również założycielem i członkiem European Consumer Debt Network, organizacji zrzeszającej instytucje prowadzące działania na rzecz przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu społeczeństw w Europie.

Więcej informacji: www.skef.pl

Wykaz SKOK za pośrednictwem których można zostać członkiem SKEF:
SKOK w Kostrzynie n/Odrą
SKOK ENERGIA
SKOK im. Franciszka Stefczyka
SKOK Szopienice
SKOK Świdnik
SKOK im. Unii Lubelskiej
SKOK Wisła


Bezpłatne porady finansowo-prawne dla członków SKOK

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni zaprasza członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do korzystania z bezpłatnych porad finansowo-prawnych oraz konsumenckich udzielanych przez doradców w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni, Warszawie, Krakowie i Białej Podlaskiej. Tematyka porad obejmuje m.in. problem nadmiernego zadłużenia, restrukturyzację, konsolidację, renegocjację warunków spłaty zobowiązań, windykację, egzekucję komorniczą, klauzule niedozwolone w umowach, odpowiedzialność za długi, prawo spadkowe, prawo bankowe, prawo spółdzielcze oraz podstawowe prawa konsumentów. Poradę można uzyskać w trakcie osobistego spotkania z doradcą (wymagane wcześniejsze umówienie), telefonicznie, mailowo lub listownie.

Dane kontaktowe:
1. Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia
tel. 58 624-98-72, e-mail: ptokarczyk@skef.pl lub odfik-gdynia@skef.pl

2. Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej
ul. Francuska 136, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 411-10-47, e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.skef.pl/pogotowie-dla-zadluzonych/

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.