INFORMACJA KRAJOWEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ |

INFORMACJA KRAJOWEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Szanowni Państwo,

Kasa Krajowa informuje, że w związku z przyjętymi regulacjami prawnymi i decyzją Narodowego Banku Polskiego o ustanowieniu 12 listopada 2018 r. dniem operacyjnym w normalnym wymiarze czasu pracy dla systemu SORBNET2, dzień 12 listopada 2018 r. będzie dniem rozliczeniowym dla systemu Elixir. Wszystkie sesje rozliczeniowe Elixir oraz rozliczenia w systemie Sorbnet2 w tym dniu zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem.

Dział Operacyjno-Rozliczeniowy w zakresie realizacji rozliczeń SKOK będzie pracował 12 listopada 2018 r. tak jak w każdym standardowym dniu rozliczeniowym.
Ewentualne pytania prosimy kierować na e-mail: dkr@skok.pl

Aktualnie nie posiadamy wiedzy dotyczącej ewentualnego funkcjonowania BIK S.A oraz systemu STIR w tym dniu. O ewentualnych decyzjach ww. instytucji dotyczących pracy w tym dniu będziemy Państwa informować na bieżąco w odrębnych komunikatach.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: