Broszura informacyjna Komisji Europejskiej dotyczącej praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w Europie |

Broszura informacyjna Komisji Europejskiej dotyczącej praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w Europie

Dzięki unijnym przepisom dokonywane przez Ciebie płatności elektroniczne stają się tańsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze.

Broszura do pobrania znajduje się również pod adresem:
https://ec.europa.eu/info/files/leaflet-your-rights-payments-eu_pl

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.