Kontakt |

 

Adres

Kasa Krajowa
Władysława IV 22
81-743 Sopot

Kancelaria

tel. (58) 55 09 600
fax (58) 55 09 601

e-mail: kskok@skok.pl

Inspektor ochrony danych

adwokat Marta Zięba
e-mail: iod@skok.pl

Korekty

W celu złożenia wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych lub usunięcia danych z BIK, Klient powinien złożyć wniosek bezpośrednio do instytucji finansowej, która przekazała te dane do BIK. Obowiązek aktualizowania informacji w BIK dotyczy SKOK-ów a Kasa Krajowa jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu informacji kredytowej.

Wnioski Członków, które wpłyną na adres e-mail korekty@skok.pl zostaną przekazane przez Kasę Krajową do odpowiedniej SKOK w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi.

e-mail: korekty@skok.pl

Informujemy, że kontaktując się z nami drogą mailową, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa z siedzibą w Sopocie (81-743) przy ul. Władysława IV 22 stanie się Administratorem Twoich danych osobowych. Informujemy również, że wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem iod@skok.pl. Będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja tzw. prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegającego na zapewnieniu komunikacji z użytkownikami naszej strony internetowej, naszymi kontrahentami i wszystkimi innymi osobami korzystającymi z elektronicznej formy kontaktu z nami. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Tobie odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane jedynie do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żebyśmy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.