Komunikat nr 3 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej |

Komunikat nr 3 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Komunikat Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej o zakończeniu XXVI Krajowej Konferencji SKOK.
Konferencja odbyła się w Gdyni, 29 czerwca, pod hasłem: Na polskiej fali. W wystąpieniu programowym prezes Kasy Krajowej Rafał Matusiak mówił między innymi o tych elementach, które w negatywny sposób mogą rzutować na przyszłości sektora SKOK i których uniknięciu sprzyjać powinny zmiany w prawie a przede wszystkim jak najszybsze uchwalenie nowej ustawy, regulującej funkcjonowanie SKOK-ów. Musi znaleźć w niej odzwierciedlenie społeczna funkcja realizowana przez Kasy. Kasa Krajowa z zadowoleniem przyjmuje słowa wiceprzewodniczącego NSZZ Solidarność Bogdana Bisia, który w trakcie konferencji prasowej przypomniał, że pierwsze SKOK-i powstawały głównie w zakładach pracy, z wykorzystaniem pieniędzy Solidarności a związek zawodowy i SKOK-i w podobnym celu, i opierając się na tych samych wartościach, budują unikatowe więzi międzyludzkie. Związek wyraża zaniepokojenie działaniami podejmowanymi wobec Kas i deklaruje, iż nie pozostanie obojętny wobec nich oraz ich negatywnych skutków społecznych.

Niepokój Kasy Krajowej i działaczy z wielu Kas budzi fakt, że dochodzi do sytuacji, w których SKOK-i przejmowane są przez banki, mimo wcześniejszego zasilenia ich przez Kasę Krajową wielomilionowymi kwotami. Ponadto banki przejmują bazę członkowską Kas, ich majątek zgromadzony przez spółdzielców oraz są wspierane finansowo przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Działacze Kas nie mogą zrozumieć sytuacji, w której regulacje zastosowane wobec SKOK-ów są w wielu obszarach bardziej restrykcyjne niż w przypadku banków komercyjnych. Poza wszystkimi innymi konsekwencjami utrudnia to konkurowanie na rynku finansowym i sztucznie pogarsza obraz sytuacji finansowej Kas. W wyniku wprowadzania zbyt rygorystycznych wymogów wielu członków zostaje wykluczonych z grona osób korzystających z usług Kas i staje się ofiarami lichwiarzy.

Kasa Krajowa ponownie deklaruje swoją gotowość do podjęcia prac, których celem będzie naprawienie otoczenia prawnego SKOK-ów.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: