komunikaty |

Komunikat Kasy Krajowej

W związku z problemami jakie dotykają zagraniczny sektor bankowy (upadek amerykańskiego Silicon Valley Bank i Signature Bank, problemy szwajcarskiego banku Credit Suisse) informujemy, iż sytuacja ta nie wpływa bezpośrednio na sektor polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. SKOK-i w Polsce, we współpracy i przy wsparciu Krajowej [...]

Komunikat ws. zajętego przez
Ministerstwo Sprawiedliwości stanowiska
w zakresie roszczeń syndyków dot. podwójnej odpowiedzialności członkowskiej

Szanowni Państwo, w związku otrzymywanymi zgłoszeniami od aktualnych oraz byłych członków Twojej SKOK i SKOK Skarbiec, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowa – Kredytowa w Sopocie zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie dalszego dochodzenia przez syndyków mas [...]

Komunikat Specjalny Narodowego Banku Polskiego

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na gotówkę, Narodowy Bank Polski informuje, że posiada wystarczające zapasy w pełni umożliwiające pokrycie zapotrzebowania klientów banków na pieniądz gotówkowy. Wszystkie zamówienia banków realizowane są bez limitów wartościowych, w pełnej strukturze nominałowej, na terenie całego [...]

Komunikat Kasy Krajowej nr 1/2021

W dniu 12 lipca br. Odbyło się Walne Zgromadzenie Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU) a następnego dnia spotkanie organizacyjne Rady Dyrektorów tej organizacji w nowych składzie. Miło nam poinformować, że Prezes Zarządu Kasy Krajowej – Pan Rafał Matusiak został wybrany na kolejną, dwuletnią kadencję członka Rady Dyrektorów WOCCU oraz [...]

Komunikat nr 14

Komunikat Kasy Krajowej nr 14 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie możliwości dokonywania przez komorników zajęć kont dłużników posiadających konta w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, w związku z materiałami pojawiającymi się w mediach i opisującymi sposoby jakimi [...]

KOMUNIKAT NR 13

Komunikat nr 13 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dnia 18.12.2019 r. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z zadowoleniem i dużą satysfakcją informuje o uchwale Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 roku stwierdzającej, że: Syndykowi masy upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej [...]

Komunikat dotyczący pracy Kasy Krajowej
w dniach 24.12 oraz 31.12.2019 r.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy harmonogram pracy Kasy Krajowej w okresie świąteczno-noworocznym. 1. Rozliczenia płatności członkowskich Kasa Krajowa informuje, że w dniach 24 oraz 31 grudnia br. realizacja zleceń płatniczych realizowana będzie według następującego harmonogramu: 1) Zlecenia płatnicze obciążeniowe oraz [...]
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.