Komunikat nr 5 |

Komunikat nr 5

Kasa Krajowa, w związku z doniesieniami medialnymi o żądaniach poszczególnych syndyków wobec członków SKOK-ów o zapłatę kwoty dodatkowej odpowiedzialności z tytułu pokrycia strat danej Kasy, podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie, wskazując, że:

  1. W ocenie Kasy Krajowej dochodzenie przez syndyków od członków SKOK-ów  zapłaty kwot z tytułu dodatkowej odpowiedzialności jest pozbawione podstaw prawnych. Nie jest to tylko stanowisko Kasy Krajowej. Prokuratura Krajowa oceniła, że działania syndyka polegające na wzywaniu członków do pokrycia straty nie znajdują podstaw prawnych.
  2. Oświadcza, że nie ma wpływu na decyzje i działania syndyków i w sposób oczywisty nie ponosi odpowiedzialności za ich skutki, dotykające członków Kas.
  3. Oświadcza, że medialne doniesienia o tym, że syndyk  może domagać się od członków Kas dodatkowych kwot pomijają okoliczność, że podstawy prawne żądań syndyka budzą poważne wątpliwości, opisy sytuacji są nierzetelne a sugestie o tym, że korzystając z usług SKOK-ów warto rozważyć założenie konta w banku godzą w zaufanie, którym członkowie SKOK-ów obdarzają instytucję działającą zgodnie z odrębną ustawą i prawem spółdzielczym.

 

Jednocześnie Kasa Krajowa informuje, że podjęła odpowiednie kroki w celu jak najszybszego doprowadzenia do podjęcia inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej ku wyeliminowaniu z porządku prawnego regulacji  będących podstawą niekorzystnych dla członków SKOK-ów interpretacji.

W związku z dużym zainteresowaniem treścią komunikatu KK nr 5 z 2018 r. zamieszczamy odnośnik do komentarza pogłębiającego i rozszerzającego zakres poruszanej problematyki

Komentarz do Komunikatu

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.