Komunikat nr 7 |

Komunikat nr 7

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec działań i wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, usiłujących łączyć sytuację zaistniałą w ostatnich dniach w Komisji Nadzoru Finansowego z działalnością SKOK-ów.

W trosce o prawa i bezpieczeństwo członków Kas, z pełną świadomością niejednoznaczności dziejących się wydarzeń, i z uwzględnieniem szacunku dla wszystkich wolności kształtujących oblicze demokracji nie możemy pozwolić na kolejne, bezkarne szkalowanie historii, dorobku spółdzielczych kas, podawanie nieprawdziwych informacji na ten temat oraz odnoszących się w sposób nieprawdziwy do aktualnego stanu sektora SKOK. Nie znajdujemy odpowiednich słów oburzenia by odnieść się do kolejnych prób łączenia SKOK-ów ze wszystkimi nieprawidłowościami, wątpliwościami czy aferami związanymi z funkcjonowaniem rynku finansowego w Polsce. W opinii polityków Platformy Obywatelskiej za wszelkie tego typu wydarzenia odpowiadają SKOK-i i to ich zdaniem SKOK-i założyły firmę Amber Gold, sterują rynkiem finansowym w Polsce i mają decydujący wpływ na inne, ważne zjawiska życia społecznego.

W naszej ocenie te opinie, formułowane między innymi przez posła Krzysztofa Brejzę przekroczyły dawno granicę utraty kontaktu z rzeczywistością. Jesteśmy z wielu względów wygodnym dla polityków obiektem ataku, ale nie polityka jest sferą naszej działalności. Świadczymy naszym członkom usługi finansowe, członkowie Kas nam ufają i są pewni swojego bezpieczeństwa w tym zakresie. Działalność i wypowiedzi polityków PO godzą w te wartości, mogą przyczynić się do nieuzasadnionych obaw członków Kas o powierzone nam pieniądze i zagrozić stabilności całego rynku finansowego w Polsce.

W związku z tym Kasa Krajowa podjęła decyzję o powiadamianiu prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w każdym przypadku podejmowania tego typu działań. 15 listopada 2018 roku Kasa Krajowa, poszukując ochrony prawnej dla interesu społecznego – interesu członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, których liczba, według danych na koniec września tego roku, z uwzględnieniem tylko tych Kas, które prowadzą działalność operacyjną, wynosi ponad milion sześćset tysięcy osób, złożyła do Prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa przez Krzysztofa Brejzę, polegającego na poniżaniu i pomawianiu Kasy Krajowej i SKOK-ów co naraża je na utratę zaufania potrzebnego do wypełniania przez Kasę Krajową i Kasy ich ustawowych funkcji.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: