Komunikat nr 9 |

Komunikat nr 9

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, w sytuacji zalewu medialnych doniesień dotyczących Kas, a związanych z zatrzymaniem kilku osób z byłego kierownictwa Komisji Nadzoru Finansowego, jest obowiązana odnieść się do nieprawdziwych a także niepełnych informacji dotyczących kwestii nadzoru Państwa nad spółdzielczymi kasami i historii jego przebiegu. Nigdy nie cytowaliśmy wiadomości prasowych, ale teraz musimy to zrobić w trosce o dobro i przyszłość SKOK-ów. Wybraliśmy trzy przykładowe artykuły prasowe z jednego dnia. Nie jest naszym celem dociekanie czy stoją za nimi świadome kłamstwa, niewiedza, manipulacja czy jeszcze inne powody.

Cytat 1:
Media przypominają jak działacze PiS i nieżyjący brat prezesa przez lata bronili SKOK-i przed zewnętrzną kontrolą – ta sprawa jest znana od dawna, teraz wraca z nową siłą.
(Gazeta Wyborcza z dnia 10 grudnia 2018 roku)

Cytat 2:
W związku z sygnałami, że dzieje się tam (w KK i SKOK-ach) źle PO podjęła starania by objąć SKOK-i nadzorem KNF, ale działacze PiS, łącznie z ówczesnym prezydentem Lechem Kaczyńskim i pracującym u niego Andrzejem Dudą robili, co mogli, żeby opóźnić objęcie układu SKOK państwowym nadzorem. Stało się to dopiero z końcem 2012 roku (…)
(prof. Leszek Balcerowicz w wywiadzie dla Rzeczpospolitej z dnia 10 grudnia 2018 roku)

Cytat 3:
KNF mogła nadzorować SKOK-i dopiero od 2013 r., kiedy wysysanie pieniędzy z Wołomina trwało w najlepsze. Wprawdzie przepisy o nadzorze Sejm przyjął już w 2009 r., ale prezydent Lech Kaczyński opóźnił sprawę, kierując ustawę do Trybunału Konstytucyjnego (…)
(Newsweek z dnia 10 grudnia 2018 roku)

Krótka historia państwowego nadzoru nad SKOK-ami i Kasą Krajową:

1. Nadzór na SKOK-ami, zgodnie z ustawą z 1995 roku sprawuje Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. W tym czasie żadna z Kas nie zostaje postawiona w stan upadłości a SKOK-i znajdujące się w trudnej sytuacji łączą się z Kasami znajdującymi się w dobrej kondycji.

2. Projekt prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zmieniający ustawę – Prawo spółdzielcze, wprowadzający II-stopniowy nadzór nad Kasami zostaje odrzucony między innymi głosami posłów Platformy Obywatelskiej: http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/657.htm
Jest to druk nr 657 z 21 kwietnia 2008 roku, odrzucony na głosowaniu w dniu 25 lipca 2008 r. Zmiany dotyczące przepisów o SKOK zaczynają się od art. 106 (str. 52).Bezpośredni link do ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/5BAE4B0AA3873C1FC125747300371619/$file/657.pdf

3. W 2009 roku, głosami posłów PO, sejm uchwala nową ustawę, autorstwa PO, która ostatecznie weszła w życie 27 października 2012 r. Niezgodność wielu jej zapisów z Konstytucją stwierdza prezydent Lech Kaczyński i kieruje do Trybunału Konstytucyjnego.
4. Ustawy z Trybunału Konstytucyjnego nie wycofuje prezydent Bronisław Komorowski.
5. Trybunał potwierdza niekonstytucyjność niektórych przepisów ustawy o skok z 2009 r.
6. Ustawa wchodzi w życie w październiku 2012 roku i KNF obejmuje nadzór nad Kasą Krajową i SKOK-ami. Kasa Krajowa jeszcze przed wejściem w życie ustawy informuje KNF o sytuacji w kasach, w których zidentyfikowała trudności lub zagrożenia (w tym także informacje dotyczące SKOK Wołomin).
7. Ustawa zostaje w 2013 r. znowelizowana w sposób tak gruntowny, że objętość nowych regulacji znacząco przekroczyła pierwotny tekst. Dochodzi też do czterokrotnej zmiany w zakresie określenia szczególnych zasad rachunkowości dla Kas, praktycznie bez wystarczających okresów dostosowawczych. Kasy objęto także obowiązkiem odprowadzania rezerwy obowiązkowej NBP oraz objęto zgromadzone w nich depozyty gwarancjami BFG na takich samych zasadach jak w przypadku banków – do równowartości 100.000 EUR.

 

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.