Aktualności |

Pismo do Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia

Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU) wystosowała 13 kwietnia br. apel o uznanie unii kredytowych (w tym polskich SKOK-ów) we wszystkich państwach za instytucje niezbędne dla łagodzenia skutków gospodarczych i społecznych kryzysu COVID-19 i pełniące kluczową rolę we wspieraniu osób dotkniętych pandemią. W związku z tym Kasa Krajowa [...]

Informacja dot. pracy Kasy Krajowej w okresie świątecznym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że piątek 10 kwietnia 2020 r. będzie normalnym dniem pracującym dla systemu rozliczeń ELIXIR i SORBNET2, jak również wysyłka wsadu do BIK odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem. Kolejnym dniem rozliczeniowym będzie wtorek 14 kwietnia 2020 r. Z uwagi na dzień wolny od pracy (13 kwietnia), [...]

Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń

Sektor SKOK został włączony w unijny program dofinansowania szkoleń dla sektora finansowego. Taką decyzje podjęła Sektorowa Rada do spraw Kompetencji Sektora Finansowego. Program dotyczy średnich, małych i mikro przedsiębiorstw a do wsparcia uprawnione są banki spółdzielcze, SKOK-i, brokerzy ubezpieczeniowi, multiagencje ubezpieczeniowe, agenci [...]
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.