Akcja łagodzenia skutków epidemii COVID-19 „Dzisiaj Pomóż Seniorom” |

Akcja łagodzenia skutków epidemii COVID-19
„Dzisiaj Pomóż Seniorom”

Zarząd Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej przyjął zaszczytny tytuł Partnera Programu: „Dzisiaj Pomóż Seniorom”.
Organizatorami akcji są: Fundacja Niedziela, Instytut Mediów i Tygodnik katolicki Niedziela. Nasz udział wynika z zaangażowania środowiska SKOK w łagodzenie społecznych skutków epidemii COVID-19. Bezpośrednią przyczyną podjęcia akcji jest jeden z wielu tragicznych przypadków Domów Pomocy Społecznej, którym brakuje podstawowych środków ochrony osobistej. Sprawa jest pilna! To stan, o którym często dowiadujemy się nagle: personelowi i zarządzającym DPS-ami brakuje odwagi czy przebojowości by prosić o pomoc a często powodem jest zwykły wstyd, bo przecież dotychczas świetnie dawali sobie radę! Niestety, tym razem skala problemu przerosła ich możliwości ale nie przerosła nas – tego w co wierzymy – naszej gotowości do pomocy bliźnim.
Dom Pomocy Społecznej św. Antoniego w Częstochowie, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia potrzebuje naszego wsparcia.
Zachęcamy do nagłośnijcie naszą akcję pomocy wśród członków Kas, popularyzujcie ją na Waszych stronach internetowych i na portalach społecznościowych a także w wydawnictwach.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w najbliższym numerze Tygodnika Niedziela 19/ z dnia 10.05.2020 r.oraz na naszej stronie www.skok.pl
Nr konta PLN Fundacji Niedziela. Instytut Mediów (koniecznie z dopiskiem DPS):
65 1140 2004 0000 3602 7608 3791

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.