FORUM PRODUKTOWE DLA SKOK 21.05.2020 r., SOPOT |

FORUM PRODUKTOWE DLA SKOK 21.05.2020 r., SOPOT

21 maja 2020 roku odbyło się kolejne Forum Produktowe zorganizowane przez Kasę Krajową. W Forum udział wzięli: Prezes Kasy Krajowej – Rafał Matusiak, Maciej Ruczyński – Wiceprezes oraz przedstawiciele firmy Aplitt S.A.

W krótkiej rozmowie podsumowujące wideokonferencję z wiceprezesem Maciejem Ruczyńskim rozmawiał rzecznik prasowy Kasy Krajowej – Mariusz Wielebski.

Mariusz Wielebski: Panie Prezesie proszę o krótkie podsumowanie wczorajszego drugiego już Forum produktowego dla SKOK. Czemu było poświęcone i jakie propozycje przedstawiła SKOK-om Kasa Krajowa?

Maciej Ruczyński: Drugie Forum Produktowe składało się z dwóch części. Pierwsza,  była prezentacją nowych produktów i rozwiązań przygotowanych przez Kasę Krajową dla Kas. Dla przypomnienia na pierwszym Forum Kasa Krajowa przedstawiła plan rozwoju obszaru transakcyjnego. Pierwszymi produktami, których wdrożenie planowano na połowę bieżącego roku była karta wielowalutowa oraz usługa płatności za zakupy internetowe „Paybynet”. Dzisiejsze Forum było zwieńczeniem 5 miesięcznego okresu prac wdrożeniowych połączonego z prezentacją przygotowanych produktów. Druga część Forum poświęcona była rozwiązaniom dotyczącym podstawowej działalności Kas jaką jest udzielanie kredytów i pożyczek członkom Kas. Stan epidemii był z jednej strony czynnikiem, który zmienił wiele dotychczasowych nawyków i przyzwyczajeń naszych członków, z drugiej otworzył nowe sposoby komunikowania się między Kasami a ich członkami. Bezpośrednie kontakty preferowane dotychczas przez członków Kas, zostały w związku z pandemią wyparte przez kontakty zdalne, wirtualne czy internetowe. Odpowiednio wymusiło to na Kasach konieczność zmiany narzędzi, za pośrednictwem których Kasy komunikowały się. Podczas dzisiejszej prezentacji firma Aplitt zaprezentowała narzędzia umożliwiające przystąpienie do kas nowych członków przy zminimalizowaniu, tak ryzykownego w dzisiejszych czasach, bezpośredniego kontaktu. Zaprezentowano również aplikację umożliwiającą obecnym członkom posiadającym system eskok zaciąganie pożyczek i kredytów w sposób całkowicie zautomatyzowany, w którym decyzje kredytowe a następnie pieniądze dostępne są dla pożyczko, czy też kredytobiorcy  w bardzo krótkim czasie.

MW: Które pytania były najciekawsze – jak Pan ocenia – czy spełniamy oczekiwania odbiorców? 

MR: Może pytań nie było zbyt wiele, ale za to niektóre były konkretne.  Z mojego punktu widzenia drugie Forum Produktowe nie skończyło się z chwilą zakończenia wideokonferencji. To był dopiero początek. Był inspiracją dla jednych do podjęcia konkretnych działań, rozpoczęcia prac zmierzających do wdrożenia prezentowanych produktów, a dla innych do dalszej dyskusji nad przedstawionymi rozwiązaniami.

MW: Panie Prezesie, dzisiejsze spotkanie z przedstawicielami Kas odbyło się w nietypowej formule, związanej z obostrzeniami spowodowanymi epidemią. Być może jest to także sposób na częstsze kontakty Kasy Krajowej ze SKOK-ami, chyba nie zawsze musi to być kontakt bezpośredni. Jak Pan odnajduje się w takiej sytuacji i jak ocenia taka formę spotkań? 

MR: Uważam, że formuła wideokonferencji w jakiej odbyło się Forum Produktowe jest adekwatna do okresu w którym obecnie przyszło nam funkcjonować. Po kilku spotkaniach w formule telekonferencji przyszedł czas na bardziej zaawansowaną formę komunikacji, nie tylko głosowej ale również wizualnej. To duża zmiana formy przekazu, wymagająca większego zaangażowania, koncentracji i uwagi niż rozmowa telefoniczna. Z całą pewnością dla mnie jako dla jednej z osób prowadzących prezentację było to kolejne cenne doświadczenie. To co mi się najbardziej podobało to wystąpienia pozostałych prelegentów.  Również zauważalna była mniejsza interakcja ze strony odbiorców. Jeśli porównać dzisiejsze Forum ze styczniowym to różnica w interakcji prowadzących i uczestników była wtedy jeszcze bardziej widoczna. Systematyczne kontakty z Kasami to już od dłuższego czasu stała pozycja w kalendarzu Kasy Krajowej. W ubiegłym roku spotkania z Kasami odbywały się w formule tematycznych spotkań, w tym roku w formule Forum Produktowego. Video lub telekonferencje powinny w mojej opinii mieć przede wszystkim charakter roboczy. Konferencje w klasycznej formule konferencji gromadzącej wszystkich uczestników w jednym miejscu powinny być zwieńczeniem, lub podsumowaniem kolejnych okresów spotkań roboczych. Czekam na moment kiedy będziemy znów mogli spotkać się wszyscy razem. Jesteśmy istotami społecznymi a szczególna więź jest również znakiem rozpoznawczym systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

             

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.