Informacja KSKOK

Pismo Kasy Krajowej w sprawie "Informacji" KNF dotyczących "powiązań w systemie [...]

Stanowisko Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność” w sprawie SKOK

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z zaniepokojeniem obserwuje działania różnych organów władzy państwowej, a w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, wymierzone w Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Próba wyeliminowania ich z rynku finansowego poprzez podważanie wiarygodności i autorytetu jest działaniem [...]

Petycja KRS do PE w sprawie dyskryminacji polskich spółdzielni

Ponad 120 tysięcy spółdzielców podpisało się pod Petycją Krajowej Rady Spółdzielczej do Parlamentu Europejskiego w sprawie dyskryminacji przez krajowego ustawodawcę polskich spółdzielni, w tym spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych. Petycja Krajowej Rady Spółdzielczej do Parlamentu Europejskiego została przyjęta i wpisana do [...]

Kasa Krajowa przekazuje środki dla członków Kasy Wspólnota

Jak informuje rzecznik prasowy KSKOK, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa 27 października 2014 sfinansowała wydatki na pokrycie roszczeń członków SKOK „Wspólnota” z tytułu zgromadzonych w niej środków pieniężnych w takim zakresie, w jakim środki te nie były objęte gwarancjami Bankowego Funduszu [...]

Rząd RPA docenia SKOK-i

Na zaproszenie rządu Republiki Południowej Afryki do tego kraju udał się wczoraj Wiktor Kamiński, zastępca Dyrektora Generalnego Krajowej SKOK. Wiktor Kamiński, jako przedstawiciel Kasy Krajowej, weźmie udział w konferencji Strenghtening Cooperative Financial Instituions, organizowanej w dniach 12 - 17 października wspólnie przez Agencję [...]

Konkurs na pracę poświęconą tematyce spółdzielczej

Spółdzielczy Instytut Naukowy ogłasza edycję corocznego ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz rozprawę doktorską i habilitacyjną poświęconą spółdzielczości. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace teoretyczne i badawcze poświęcone spółdzielczości, zwłaszcza z zakresu: zarządzania finansami spółdzielni, [...]

Ruszył nabór do nowej edycji Funduszu Stypendialnego SKEF!

Do 20 października 2014 roku, można składać wnioski do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej o stypendia z funduszu stypendialnego SKEF. To już siódma edycja funduszu stypendialnego. Głównym zamierzeniem i ideą stypendium stworzonego przez Stowarzyszenie jest wsparcie materialne: studentów uczelni wyższych, uczniów szkół [...]

Bezpieczeństwo depozytów

Środki pieniężne zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych są objęte ustawowym systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). W wyniku wejścia w życie z dniem 29 listopada 2013 r. niektórych przepisów ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych [...]
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: