Forum Produktowe dla SKOK |

Forum Produktowe dla SKOK

Trzecie Forum Produktowe, przygotowane i zorganizowane przez Kasę Krajową, odbyło się 8 czerwca w formie wideokonferencji.

W pierwszym panelu Justyna Leonhardt ze SKOK-u im. Z. Chmielewskiego, przy udziale Piotra Pałki z Kasy Krajowej, przedstawiła informacje dotyczące brazylijskich unii kredytowych Sicredi. Omówiła potencjalne możliwości przeniesienia do Polski rozwiązań zastosowanych w Brazylii, przywołała czynniki leżące u podstaw sukcesu tamtejszych unii kredytowych:

– dobre relacje z lokalną społecznością;

– zaangażowanie młodych ludzi;

– wdrażanie nowoczesnych technologii;

–  kompleksowość usług (nie tylko usługi finansowe).

W drugiej części przedstawiciele Biura Informacji Kredytowej (BIK S.A.) zaprezentowali sytuację systemu SKOK podczas pandemii – działalność kredytowa i pożyczkowa na tle innych podmiotów sektora finansowego, w szczególności firm pożyczkowych i banków spółdzielczych.

Trzeci panel rozpoczęli przedstawiciele Krajowej Izby Rozliczeniowej (KiR). Zaprezentowali „Moje Id” – produkt, umożliwiający zdalne potwierdzanie tożsamości w oparciu o dane pochodzące z zaufanego źródła. SKOK-i mogą korzystać z niego na dwa sposoby: jako dostawcy tożsamości oraz podmioty weryfikujące tożsamość swoich członków. Omówiono również usługę „Qlips”  umożliwiającą opłacanie faktur, rachunków i opłat bezpośrednio z systemu e-skok na rzecz organów administracji oraz dostawców usług masowych takich jak operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy energii, gazu, itp. W prezentacji KIR-u omówiono także wprowadzoną ostatnio usługę Paybynet czyli pierwszy w Polsce systemie płatności online, bezpośrednio z rachunku klienta na rachunek sklepu internetowego lub urzędu.

Na zakończenie Maciej Ruczyński, wiceprezes Kasy Krajowej, przedstawił dane dotyczące liczby i wartości przelewów oraz operacji dokonywanych kartami płatniczymi w 2020 roku.

Serdecznie dziękujemy za obecność wszystkim uczestnikom Forum!


   

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.