Aktualności |

Nagroda Feniks za 2019 rok
Promotor Idei SKOK – Wiktor Kamiński

Nagroda Feniksa przyznawana od 1993 rok. Jest najwyższą nagrodą systemu SKOK, przyznawaną za szczególne osiągnięcia w zakresie: rozwoju i promocji idei SKOK w Polsce i na arenie międzynarodowej. Otrzymują ją osoby za szczególne osiągnięcia w zakresie zarządzania SKOK lub wkładu w naukę służącą rozwojowi spółdzielczości finansowej w [...]

Poczty sztandarowe SKOK

Film prezentuje poczty sztandarowej Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Poczet Kasy Krajowej w Gdańsku. Poczet sztandarowy Krakowskiej SKOK. Poczet SKOK Unii Lubelskiej w Warszawie oraz poczet sztandarowy Kasy Stefczyka w [...]

Wideokonferencja grupy roboczej

W dniu 2 września 2020 r. w siedzibie Kasy Krajowej w Sopocie, odbyła się pierwsza trójstronna wideokonferencja pomiędzy Sicredi, WOCCU a Kasą Krajową. Rozmowa była pierwszą z serii rozmów będących praktyczną realizacją porozumienia o współpracy, zawartego pomiędzy stronami na początku sierpnia. W trakcie rozmowy Sicredi oraz Kasa [...]

Krakowska SKOK świętuje 25-lecie

Bez wielkich słów, akademii ku czci i odznaczeń, bez fajerwerków obchodzimy w 2020 roku ćwierćwiecze działalności Krakowskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Ta doniosła rocznica przypadła w nie najlepszym czasie, bo w roku ogólnoświatowej pandemii, która spowodowała niespotykane w historii, jednoczesne w wielu krajach [...]

Forum Produktowe dla SKOK

Trzecie Forum Produktowe, przygotowane i zorganizowane przez Kasę Krajową, odbyło się 8 czerwca w formie wideokonferencji. W pierwszym panelu Justyna Leonhardt ze SKOK-u im. Z. Chmielewskiego, przy udziale Piotra Pałki z Kasy Krajowej, przedstawiła informacje dotyczące brazylijskich unii kredytowych Sicredi. Omówiła potencjalne możliwości [...]
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.