Wybór Polaka, prezesa Kasy Krajowej Rafała Matusiaka na stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów WOCCU |

Wybór Polaka, prezesa Kasy Krajowej Rafała Matusiaka na stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów WOCCU

Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU) jednogłośnie wybrała Polaka, prezesa Kasy Krajowej Rafała Matusiaka na stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów. Nowy szef WOCCU będzie pełnił tę funkcję dwa lata. To wielkie, osobiste wyróżnienie Rafała Matusiaka i wyraz uznania światowej społeczności (WOCCU skupia unie z ponad stu państw, które obsługują 270 milionów ludzi) dla osiągnięć polskich Kas, wyrażone w ten sposób już po raz drugi. Kilka lat temu funkcję tę piastował Grzegorz Bierecki. SKOK-i na całym świecie są powszechnie uznawane za modelowy przykład szybkiego, profesjonalnego i kompleksowego zbudowania od podstaw segmentu rynku finansowego odwołującego się do ideałów samopomocy i opartego na społecznej aktywności swoich uczestników.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: