Media o nas |

Marsz, marsz Polonia, marsz dzielny narodzie. Biało-czerwony Manhattan

6 października 2013 r. już po raz 76 najbardziej znaną ulicą świata - nowojorską Piątą Aleją - przeszły tysiące Polaków, manifestując swoje przywiązanie do polskości. Marszałkami honorowymi byli w tym roku goście z Polski: senator Grzegorz Bierecki, przewodniczący Światowej Konferencji Rady Unii Kredytowych (WOCCU) oraz przewodniczący [...]

Spółdzielcze kasy chcą służyć Polsce

Specyfikę działania unii kredytowych, a także polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oddaje przyświecające ich działalności motto: „Nie dla zysku, nie z filantropii, ale po to, żeby służyć". SKOK-i włączają się w liczne projekty zarówno na poziomie lokalnym, jak i na szczeblu ogólnopolskim. Angażują się w [...]

Unie kredytowe czynią wiele dobrego dla społeczeństw

Walka z lichwą, udostępnianie prostych i atrakcyjnych produktów finansowych to rola SKOK-ów Unie kredytowe od początku swojej działalności przeciwstawiały się nieuczciwej działalności lichwiarzy. W centrum zainteresowania tych instytucji zawsze pozostawała dbałość o dobro ludzi. Walka z lichwą nie jest tylko problemem współczesnego [...]

Polskie SKOK-i coraz bardziej doceniane są na świecie

Polskie SKOK-i należą do międzynarodowego ruchu unii kredytowych i – tak jak wszystkie unie na świecie – swoje działania opierają na idei: „nie dla zysku, ale po to, by służyć”. Skalę rozwoju i efekty działalności SKOK-ów docenili w lipcu przedstawiciele międzynarodowej społeczności unii kredytowych, jednogłośnie wybierając [...]

SKOK-i przeciwdziałają lichwie

Nadmierne przeregulowanie bankowości spółdzielczej, jak również złe zarządzanie nadzorem nad SKOK-ami, może skutkować wzrostem działalności parabankowej - komentował w kwietniu br. Stanisław Kluza, były przewodniczący KNF Powołaniem spółdzielczości finansowej zawsze była walka z lichwą i wykluczeniem finansowym Rozwijająca się [...]

Wielka Brytania aktywnie wspiera swoje unie kredytowe

Rządowi podoba się idea finansowej samorządności, spółdzielczości, tak różna przecież od prostej pogoni za zyskiem, obecnej w środowisku bankowości i finansjery - podkreślał Sajid Javid, sekretarz finansów w rządzie premiera Camerona. Społeczeństwa i rządy wielu państw doceniają znaczenie spółdzielczości finansowej. Zwracają się [...]

Mamy polskie obowiązki – wywiad z Grzegorzem Biereckim

Z Grzegorzem Biereckim senatorem i prezesem Światowej Rady Związków Kredytowych rozmawiają Jacek i Michał Karnowscy. Strażnicy III RP atakują wszystko, co może stać się zapleczem ugrupowań niezwiązanych z tzw. salonem. My jesteśmy przedmiotem tych ataków od 2004 r. Czytelnicy oczywiście wiedzą, ale warto to podkreślić: rozmawiamy nie [...]

Grzegorz Bierecki na czele Światowej Rady Unii Kredytowych

Grzegorz Bierecki, przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej SKOK, podczas Międzynarodowej Konferencji Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU - World Council of Credit Unions) w Ottawie, został wybrany na stanowisko przewodniczącego Światowej Rady. WOCCU jest organizacją zrzeszającą unie kredytowe (odpowiedniki polskich SKOK) na świecie. Wybór [...]

Nowy przewodniczący WOCCU Grzegorz Bierecki na czele Światowej Organizacji Finansowej

Grzegorz Bierecki został przewodniczącym Światowej Rady Unii Kredytowych - World Council of Credit Unions (WOCCU). To wyróżnienie nie tylko dla osoby nowego przewodniczącego WOCCU, naszych SKOK-ów, ale i Polski. Spółdzielcze instytucje finansowe skierowane do osób niezamożnych i wykluczonych działają bowiem już w 101 krajach, zrzeszając 200 [...]

Polak na czele Światowej Rady Unii Kredytowych

Polskie SKOK są przykładem dla świata. Wśród 200 milionów członków unii kredytowych  Polska nie jest przecież krajem nieznanym. Wręcz przeciwnie, wszyscy wiedzą, że Polakom się udało, że Polacy potrafią stworzyć sprawny system unii kredytowych Polak stanął na czele jednej z największych instytucji finansowych o zasięgu [...]
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.