Spółdzielcze kasy chcą służyć Polsce |

Spółdzielcze kasy chcą służyć Polsce

Specyfikę działania unii kredytowych, a także polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oddaje przyświecające ich działalności motto: „Nie dla zysku, nie z filantropii, ale po to, żeby służyć”.

SKOK-i włączają się w liczne projekty zarówno na poziomie lokalnym, jak i na szczeblu ogólnopolskim. Angażują się w ochronę dziedzictwa narodowego, otaczając opieką polskie zabytki. Dzięki wsparciu SKOK Ubezpieczenia Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej oraz wizerunek Matki Bożej Kodeńskiej uzyskały nowoczesne zabezpieczenia. Kasy angażują się w przedsięwzięcia na polu kultury i sztuki, popierają również liczne pomysły z dziedziny edukacji oraz sportu. SKOK-i wsparły m.in. projekt artystyczno-naukowo-religijny „Verba Sacra”, który poświęcony jest tradycji słowa w kulturze duchowej narodu polskiego. Wydarzenie to łączy wybitne osobistości, które przekonane są o potrzebie przywrócenia do życia publicznego kultury i sztuki słowa. SKOK-i wyrosły na zrębie „Solidarności”, dlatego też otaczają pamięcią dokonania tego ruchu.

Jedną z kluczowych imprez wspieranych przez Kasę Stefczyka jest gdański „Maraton Solidarności”. Bieg ten, organizowany tradycyjnie w sierpniu, łączy ideę sportowej rywalizacji z misją uczczenia ofiar Grudnia’70. Na początku września z okazji 33. rocznicy podpisania Porozumień Jastrzębskich, jak i uroczystości 25. rocznicy strajków w 1988 r. odbył się premierowy pokaz filmu dokumentalnego „Skok ku wolności”, którego mecenasem były SKOK Ubezpieczenia. Głównym wątkiem dokumentu jest strajk w KWK „Manifest Lipcowy”, który rozpoczął się 15 sierpnia 1988 roku. Materiał przedstawia wydarzenia z perspektywy ludzi, którzy przewodniczyli protestowi lub odegrali w nim ważną rolę. Jest to swoisty zapis wydarzeń, gdzie daty i suche fakty ustępują miejsca emocjom czy wspomnieniom bohaterów tamtych dni.

Fakt 14–15 września 2013 r.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.