Grzegorz Bierecki na czele Światowej Rady Unii Kredytowych |

Grzegorz Bierecki na czele Światowej Rady Unii Kredytowych

Grzegorz Bierecki, przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej SKOK, podczas Międzynarodowej Konferencji Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU – World Council of Credit Unions) w Ottawie, został wybrany na stanowisko przewodniczącego Światowej Rady. WOCCU jest organizacją zrzeszającą unie kredytowe (odpowiedniki polskich SKOK) na świecie.

Wybór Biereckiego na stanowisko przewodniczącego jednego z największych zrzeszeń instytucji finansowych świata to konsekwencja m.in. jego zaangażowania w rozwój ruchu spółdzielczości finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz doprowadzenia do dynamicznego rozwoju SKOK w Polsce.

Jak podkreśla sam Grzegorz Bierecki – przewodniczący WOCCU – Światowa Rada Unii Kredytowych jest strukturą, której nadrzędną rolą jest reprezentowanie unii kredytowych wobec instytucji o charakterze globalnym. Przykładem tu jest choćby współpraca z grupą G8, czyli organizacją, która decyduje o strategicznych kierunkach rozwoju świata. Spotkania grupy G8 i G20 przekładają się na działania organizacji międzynarodowych i międzyrządowych, które z kolei mają wpływ regulacyjny.

Zatem zaangażowanie WOCCU jako swoistego rzecznika interesów jest niebywale ważne dla jakości regulacji dotyczących unii kredytowych i dla możliwości zachowania ich unikalnego charakteru. To zagadnienie, na którym teraz, w zmieniającym się świecie, Światowa Rada Unii Kredytowych musi się koncentrować.

O nowych obowiązkach Bierecki mówi:

„Na pewno oznaczać to będzie dla mnie podwójny dzień pracy, przecież kiedy skończą się moje obowiązki w Polsce, nowy dzień wstanie za oceanem. Ale warto. Jest to przecież swego rodzaju zwieńczenie kariery w tej branży. Wybór na to stanowisko jest, jakkolwiek by patrzeć, wyborem najbardziej prestiżowym w sektorze unii kredytowych, który – przypomnę – zrzesza już 200 mln ludzi na całym świecie”.

Światowa Rada Związków Kredytowych z siedzibą w Madison w USA to międzynarodowy związek unii kredytowych. Działając od 1971 r., zrzesza dzisiaj unie ze 101 krajów. Aktywa unii kredytowych na świecie wynoszą ponad 1,6 bln dol. Należy do nich ponad 200 mln członków, zrzeszonych w przeszło 56 tys. unii.

Grzegorz Bierecki jest twórcą i założycielem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce – instytucji finansowej zrzeszającej ponad 2,6 mln gospodarstw domowych z aktywami ponad 18 mld zł.

Główny ekonomista SKOK Janusz Szewczak uważa, że wybór Biereckiego na szefa WOCCU „to naprawdę pierwsza od bardzo dawna dobra wiadomość dla Polski”:

„Senator Bierecki będzie właściwie jedynym Polakiem pełniącym tak wysoką funkcję w strukturach organizacji finansowej na świecie. Stanowisko przewodniczącego WOCCU swoją rangą jest porównywalne do szefa MFW czy Banku Światowego”.

Zaznaczył jednak, że media mainstreamowe z dziwnych powodów tę sprawę pomijają:

„To bardzo charakterystyczne, że media głównego nurtu nie dostrzegły tego wydarzenia. Zamiast premiera Tuska w Komisji Europejskiej mamy Grzegorza Biereckiego na szczycie WOCCU – widać, kogo się bardziej ceni na świecie. Jednak w polskich mediach cisza…”.

Zdaniem ekonomisty, stanowisko szefa WOCCU pełnione przez Polaka może mieć pozytywny wpływ dla Polski:

„To jest światowa czołówka, to są spotkania z najważniejszymi ludźmi na świecie i głos polskiego patrioty w tym gronie będzie bardzo ważny. Proszę pamiętać, że Grzegorz Bierecki jest doskonale zorientowany we wszystkich niuansach i procedurach finansowych naszego kraju. Zna zagrożenia związane z kryzysem finansowym, więc taka osoba powinna być wykorzystana przez polskie władze. Jednak Platforma Obywatelska, nawet gdyby senator Bierecki został prezesem Banku Światowego, nie zechciałaby skorzystać z jego usług”.

„Sieci”, 22 lipca 2013 r.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.