Polskie SKOK-i coraz bardziej doceniane są na świecie |

Polskie SKOK-i coraz bardziej doceniane są na świecie

Polskie SKOK-i należą do międzynarodowego ruchu unii kredytowych i – tak jak wszystkie unie na świecie – swoje działania opierają na idei: „nie dla zysku, ale po to, by służyć”. Skalę rozwoju i efekty działalności SKOK-ów docenili w lipcu przedstawiciele międzynarodowej społeczności unii kredytowych, jednogłośnie wybierając Polaka, Grzegorza Biereckiego, na stanowisko przewodniczącego Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU), zrzeszającej odpowiedniki SKOK-ów ze 101 krajów. Tym samym, przewodniczący rady nadzorczej Krajowej SKOK stanął na czele instytucji łączącej ponad 200 milionów ludzi.

– Funkcja ta związana jest z budowaniem strategii rozwoju dla ruchu unii kredytowych, czyli odpowiedników polskich SKOK-ów, na skalę globalną. Ustosunkowujemy się do sposobu prezentacji kapitału unii, wielkości tworzonych przez nie rezerw, zarządzania reprezentatywnego, czyli tego, w jaki sposób członkowie wpływają na ich działalność i jak zapewnić funkcjonowanie demokracji w Kasach. To te sfery, w których regulatorzy poszukują rozwiązań. Kontaktujemy się w tej kwestii z innymi uczestnikami rynku finansowego. I również – o czym nie można zapominać – z rządami państw – podkreśla Grzegorz Bierecki.

Działalność WOCCU skupia się również na wzroście ruchu spółdzielczości, upowszechnianiu i demokratyzacji uczestnictwa w dostępie do usług finansowych, dostosowaniu usług kredytowych do potrzeb członków. Celem WOCCU jest też podnoszenie bezpieczeństwa i efektywności obrotu poprzez usprawnienie systemów zarządzania. – Następuje zglobalizowanie modelu unii kredytowych. Dotychczas były to rozwiązania krajowe czy regionalne – teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której model funkcjonowania unii kredytowych wynika z prac międzynarodowych instytucji i ujednolica się globalnie – zauważa nowy przewodniczący WOCCU.

Dzięki programom wdrażanym przez WOCCU unie kredytowe wspomagają rozwój terenów w niezamożnych obszarach, prowadzą m.in. programy edukacyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się AIDS w Kenii, a w 2010 roku pomagały mieszkańcom Haiti poszkodowanym przez trzęsienie ziemi. Światowa Rada obecnie realizuje ponad 250 programów, które pomagają zmienić życie ludzi.

Fakt, 7 września 2013

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.