Rozmawiamy o kulturze

Każdy Kongres Kultury to zdarzenie wyjątkowe, o odmiennej wymowie, randze i znaczeniu. Wydaje się, że środowiska spółdzielcze - zasłużone nie tylko dla twórczości amatorskiej i kultywowania sztuki ludowej - powinny włączyć się w jak najszerszym zakresie w organizację kolejnego [...]

Cudze chwalicie …

W czerwcu 2018 r., w Warszawie, odbył się Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych. Gościem specjalnym był Minister Spraw Zagranicznych Jacek [...]

Plan Zdzisława

Zainicjowane przez Andrzeja Jakubiaka i Zdzisława Sokala działania syndyków wobec SKOK-ów niszczą reputację sektora próbującego odbudować się po dywanowych nalotach Platformy z 2014 i 2015 r. Dlaczego, zamiast dbać o spokój i stabilizację rynku, ktoś próbuje go [...]

SKOK-i chcą się uwolnić od nadmiernych regulacji prawnych

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe (SKOK) są przeregulowane, świadczone przez nie usługi są obłożone nadmiernymi restrykcjami, nieadekwatnymi do ich działalności. Obowiązujące przepisy prawa są nieadekwatne do działalności kas – takie wnioski płyną z Białej Księgi, opracowanej przez Instytut Staszica, poświęconej SKOK-om, [...]

SKOK-i nastawione są na pomoc ludziom

Solidarność to nasze początki i korzenie, związek wspierał tworzenie się pierwszych Kas w Polsce - mówi Rafał Matusiak, prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w rozmowie z Mateuszem [...]

Fenomen SKOK-ów!

Pisząc o spółdzielczych kasach działających na polskim rynku finansowym (SKOK) nie sposób pominąć wydarzeń związanych z działaniami zarówno Światowej Rady Związków Kredytowych [...]
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.