Brazylijska lekcja spółdzielczości

Na przełomie stycznia i lutego przedstawiciele Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych i największych amerykańskich unii kredytowych zapoznawali się bezpośrednio z brazylijskim modelem unii kredytowych [...]

Spółdzielnia – a co to jest ?

Pisaliśmy już na łamach „TP o wątpliwościach związanych z tym, że syndycy niektórych Kas zwracali się do jej członków z żądaniem zapłaty kwot wynikających z posiadanych w SKOK-u [...]

Spółdzielcze Kasy – co dalej ?

Co roku, w grudniu, czytelnicy prasy prezentującej różne wycinki naszego życia społecznego a także tej obejmującej tzw. „całokształt” - i to niezależnie od sympatii politycznych swoich redakcji –napotykają na artykuły bądź podsumowujące mijający rok, bądź rozważające to, co może nam przynieść nowy [...]

Fundament i powinność

We wrześniu tego roku odbywał się w Łodzi Kongres Kultury Polskiej. Organizatorem Kongresu było stowarzyszenie MuzaDei, a oddolną inicjatywę wsparło m.in. (także finansowo) Narodowe Centrum [...]

Rozmawiamy o kulturze

Każdy Kongres Kultury to zdarzenie wyjątkowe, o odmiennej wymowie, randze i znaczeniu. Wydaje się, że środowiska spółdzielcze - zasłużone nie tylko dla twórczości amatorskiej i kultywowania sztuki ludowej - powinny włączyć się w jak najszerszym zakresie w organizację kolejnego [...]

Cudze chwalicie …

W czerwcu 2018 r., w Warszawie, odbył się Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych. Gościem specjalnym był Minister Spraw Zagranicznych Jacek [...]

Plan Zdzisława

Zainicjowane przez Andrzeja Jakubiaka i Zdzisława Sokala działania syndyków wobec SKOK-ów niszczą reputację sektora próbującego odbudować się po dywanowych nalotach Platformy z 2014 i 2015 r. Dlaczego, zamiast dbać o spokój i stabilizację rynku, ktoś próbuje go [...]
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.