SKOK-i chcą się uwolnić od nadmiernych regulacji prawnych

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe (SKOK) są przeregulowane, świadczone przez nie usługi są obłożone nadmiernymi restrykcjami, nieadekwatnymi do ich działalności. Obowiązujące przepisy prawa są nieadekwatne do działalności kas – takie wnioski płyną z Białej Księgi, opracowanej przez Instytut Staszica, poświęconej SKOK-om, [...]

SKOK-i nastawione są na pomoc ludziom

Solidarność to nasze początki i korzenie, związek wspierał tworzenie się pierwszych Kas w Polsce - mówi Rafał Matusiak, prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w rozmowie z Mateuszem [...]

Fenomen SKOK-ów!

Pisząc o spółdzielczych kasach działających na polskim rynku finansowym (SKOK) nie sposób pominąć wydarzeń związanych z działaniami zarówno Światowej Rady Związków Kredytowych [...]

Człowiek, ludzie, ekonomia

Spółdzielczość może być za kilka, kilkanaście lat elementem rozstrzygającym nie tylko o kształcie rynku finansowego i gospodarki w Polsce, lecz także o naszej kondycji społecznej, stosunku do tradycji, rodziny, w szybko zmieniającym się świecie niekontrolowanego – i w istocie niemożliwego do skontrolowania – przepływu ludzi, [...]

Jak pięść do nosa

Sprawa, o której piszemy w tym numerze "Tęczy Polskiej" dotyczy Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, ale jej wydźwięk dotyka także samej istoty spółdzielczości i pojmowania oraz znaczenia spółdzielczej specyfiki w życiu [...]

Mocny polski akcent

W dniach 17 - 18 lipca br. w Singapurze odbyła się konferencja przedstawicieli unii kredytowych zrzeszonych w Światowej Radzie Związków Kredytowych - Word Council of Credit Unions, Inc [...]
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.