Prezes SKOK: postęp technologiczny nie może przesłonić nam człowieka |

Prezes SKOK: postęp technologiczny nie może przesłonić nam człowieka

Zmieniamy metody, ale istota naszej aktywności nie ulega zmianie. Nadal jesteśmy wierni naszym dotychczasowym zasadom – najważniejszy jest dla nas człowiek, członek SKOK, spółdzielca, dla którego istotne są zasady samopomocy finansowej – powiedział Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej SKOK, inaugurując XXIX konferencję Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Coroczna konferencja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK) przebiegała pod hasłem „Dziś zmieniamy się dla jutra. SKOK 2021” i odbywała się w systemie hybrydowym.

Prezes Rafał Matusiak podkreślił w swoim przemówieniu programowym, że jednym z najważniejszych zadań SKOK-ów na przyszłość jest sprostanie wyzwaniom, jakie niesie ze sobą przyspieszone, m.in. z powodu pandemii koronawirusa, tempo digitalizacji sektora finansowego.

„Nieunikniony proces cyfryzacji usług finansowych stawia przed nami coraz większe wyzwania dotrzymywania kroku innym instytucjom działającym na tym rynku. Tak zmienia się świat i nas nie może w tym zabraknąć” – podkreślił prezes Kasy Krajowej. „Inaczej nie znajdziemy dla siebie miejsca we współczesnym świecie” – dodał.

W jego opinii digitalizacja jest zjawiskiem, które pozostanie z nami „czy tego chcemy, czy nie”. „Jednak procesy cywilizacyjne i kulturowe nie mogą zgubić z oczu człowieka, jego potrzeb, przyzwyczajeń” – mówił Matusiak. „SKOK-i pozostawią bez zmiany to, co jest naszą prawdziwą siłą: samopomoc, solidarność i spółdzielczość” – zaznaczył.

Zdaniem Matusiaka kasy już wiele osiągnęły w sektorze cyfryzacji swoich usług. Członkowie kas mogą już korzystać nie tylko z bankowości internetowej czy aplikacji mobilnej, ale też z usługi Google pay, przy pomocy której można dokonywać płatności telefonem. Kolejne przykłady aktywności kas w tej dziedzinie – to platforma „Pomagamy pożyczać” czy tworzony wspólnie rachunek SKOK, którego inauguracja odbędzie się na jesieni.

Wraz z doskonaleniem narzędzi cyfrowych w SKOK-ach nie zapomina się o ekologii. W zeszłym roku, po raz pierwszy w Polsce, wprowadzono do oferty wielowalutową kartę ekologiczną, która w 80 proc. składa się z materiałów podlegających biodegradacji.

„Z tematem zmian współgra troska o naturalne otoczenie człowieka rozumiane nie tylko jako dbałość o środowisko naturalne, ale też jako ochrona pewnych wartości społecznych. Dostrzegamy potrzebę empatii, solidarności, dbania o godność własną oraz społeczności, z których się wywodzimy” – mówił Rafał Matusiak.

„Ludzie związani ze SKOK widzą lepiej niż inni problemy naszego naturalnego środowiska występujące właśnie w ich lokalnych społecznościach. Trzeba szukać pomysłów na przeniesienie tych doświadczeń na poziom rządowy i międzynarodowy” – wskazywał prezes Kasy Krajowej. „Musimy informować wszystkich o naszych działaniach, temu służy chociażby nasz konkurs na internetową stronę SKOK. Robimy dużo i my o tym wiemy, ale musimy też zadbać o to, by wiedzieli o tym wszyscy. Chodzi o to, by wskazywać kierunki działania, co do których jesteśmy pewni” – wyjaśnił.

Przyszłość, w stronę której podąża sektor SKOK, nie oznacza niepamięci o przeszłości kas i ludziach, którzy je tworzyli. O przywiązaniu SKOK-ów do własnej historii i tożsamości świadczy chociażby ufundowanie nagrody honorowej dla zasłużonych prekursorów działalności społecznej i wolnościowej. „Wielu cichych bohaterów żyje wśród nas i nie o wszystkich pamiętamy. Dlatego narodziła się idea corocznej nagrody honorowej, którą otrzymywaliby ci, którzy walczyli o wolność, demokrację i godność jeszcze przed sierpniem 80, brali udział w wydarzeniach poprzedzających stan wojenny i podczas jego trwania, a potem budowali Solidarność” – mówił Rafał Matusiak. Nagroda to wspólna inicjatywa Kasy Krajowej i NSZZ Solidarność.

„Ludzka solidarność zrodziła związek NSZZ Solidarność. W solidarności powstała zaś idea urzeczywistnienia na nowo w Polsce spółdzielczych idei samopomocy finansowej. I SKOK-i zakładali najczęściej ci sami ludzie, którzy zakładali wcześniej w swoim zakładzie pracy Solidarność” – wskazywał ksiądz Ludwik Kowalski, proboszcz bazyliki św. Brygidy w Gdańsku podczas mszy św. poprzedzającej tegoroczną konferencję Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

XXIX konferencji SKOK towarzyszyło również wręczenie nagród w kilku konkursach. Najważniejszą dla systemu kas nagrodę „Feniksa” otrzymali dwaj laureaci: Zygfryd Schoenhoff, członek Rady Nadzorczej Kasy Krajowej od 30 lat, który zakładał kasę w Stoczni Gdańskiej w 1992 roku oraz Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, od 1976 r. pracujący na rzecz spółdzielczości. Nagroda jest przyznawana od 1993 r. za szczególne osiągnięcia w zakresie: rozwoju i promocji idei SKOK w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Rozstrzygnięto również konkurs na najlepszą witrynę internetową SKOK. Główną nagrodę w wysokości 10 tysięcy zł otrzymał SKOK Wisła, przyznano również trzy wyróżnienia dla kas: Unii Lubelskiej, Stefczyka oraz dla SKOK-u w Kostrzynie nad Odrą.

Przedstawiono także wyniki WYCUP – corocznego konkursu dla młodych profesjonalistów i działaczy ruchu SKOK organizowanego przez Kasę Krajową. Stanowi on eliminację do międzynarodowego konkursu dla młodych ogłaszanego przez Światową Radę Związków Kredytowych. W tym roku wyróżniono Grzegorza Wilińskiego i Łukasza Długońskiego.

Jak podkreślał prezes Rafał Matusiak, głos młodych odgrywa w SKOK-ach ogromne znaczenie. „W tym roku będziemy rozmawiać z ludźmi młodymi. Zapraszamy ich do dyskusji na temat wspólnej przyszłości” – mówił.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.