Rafał Matusiak prezes Kasy Krajowej ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów Światowego Związku Unii Kredytowych |

Rafał Matusiak prezes Kasy Krajowej ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów Światowego Związku Unii Kredytowych

W dniu 12 lipca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU), a następnego dnia spotkanie organizacyjne Rady Dyrektorów tej organizacji w nowych składzie. Prezes zarządu Kasy Krajowej – Rafał Matusiak został wybrany na kolejną, dwuletnią kadencję członka Rady Dyrektorów WOCCU oraz decyzją członków Rady został ponownie powołany na stanowisko jej przewodniczącego. Jest to duże wyróżnienie dla całego sektora SKOK pokazujące, że jego osiągnięcia są zauważane i doceniane na tak wysokim szczeblu. WOCCU jest największym zrzeszeniem instytucji finansowych w skali globalnej. Siedziba organizacji znajduje się w Stanach Zjednoczonych i zrzesza unie kredytowe ze 118 krajów świadczących swoje usługi dla ponad 291 mln ludzi. Od 14 do 21 lipca trwać będzie Światowa Konferencja Unii Kredytowych zorganizowana w trybie wirtualnym.

Źródło informacji: https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/rafal-matusiak-prezes-kasy-krajowej-ponownie-wybrany-na-stanowisko

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.