Komunikat Kasy Krajowej |

Komunikat Kasy Krajowej

W związku z pojawianiem się w przestrzeni medialnej kolejnych publikacji instrumentalnie włączających tematykę spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w toczącą się kampanię wyborczą, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa oświadcza, iż wyrażając swój stanowczy sprzeciw wobec tego typu praktyk, do momentu zakończenia wyborów parlamentarnych nie będzie angażować się w polemikę z treściami zawartymi w tych publikacjach.

Stanowisko to obejmuje również treści przeinaczające rolę SKOK-ów, które będąc instytucjami poszkodowanymi przez działania przestępcze przedstawiane bywają w sposób sugerujący inną ich rolę.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.