Komunikat nr 14 |

Komunikat nr 14

Komunikat Kasy Krajowej nr 14 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie możliwości dokonywania przez komorników zajęć kont dłużników posiadających konta w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, w związku z materiałami pojawiającymi się w mediach i opisującymi sposoby jakimi oszuści i „notoryczni dłużnicy” usiłują ukrywać zgromadzony majątek przed komornikami, informuje, że komornicy mają dostęp do Centralnej Informacji o rachunkach, gdzie mogą sprawdzić czy i w którym SKOK-u dłużnik posiada rachunek a także zająć go zgodnie z obowiązującym prawem. Centralna Informacja to jeden z modułów systemu Ognivo.
SKOK-i figurują w systemie Ognivo, w jego module Centralna Informacja, do którego mają dostęp komornicy oraz w części dotyczącej reklamacji.
Możliwość dokonywania zajęć rachunków w SKOK-ach w drodze elektronicznej wchodzi w życie 30 października bieżącego roku w związku ze zmianami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Kasa Krajowa wielokrotnie podkreślała jak ważną kwestią jest dla niej zaufanie do Kas i przejrzystość ich działań, także w odniesieniu do organów władzy publicznej i instytucji kontrolnych. Między innymi zeszłoroczne pismo Ministerstwa Finansów, skierowane do komorników, wskazujące na możliwość złożenia zapytania do Centrum Informacji, powstało w wyniku korespondencji Kasy Krajowej z ministerstwem, gdzie Kasa Krajowa wskazywała na taką możliwość. SKOK-i nigdy nie wnosiły o wyłączenie spod systemu Ognivo w jakimkolwiek jego wymiarze. Wniesiony do sejmu 6 sierpnia 2014 roku rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw przewidywał wprowadzenie obowiązku stosowania systemu teleinformatycznego, obsługującego zajęcia wierzytelności wyłącznie przez banki. Ustawodawca nie przewidywał takiej samej regulacji dla Kas i banków. Obecne zmiany, idące w kierunku ujednolicenia przepisów tych regulacji w odniesieniu do wszystkich instytucji finansowych są w znacznym stopniu wynikiem aktywności Kasy Krajowej.
Podkreślić też należy, że w pozostałych kwestiach związanych z egzekucją wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika przepisy są takie same dla banków jak i dla SKOK-ów.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.