Komunikat Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dnia 22.12.2023 r. |

Komunikat Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dnia 22.12.2023 r.

W dniu dzisiejszym, to jest 22.12.2023 r., Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję powierzającą Krajowej SKOK nadzorowanie wykonania programu postępowania naprawczego przez SKOK Stefczyka. Kasa Krajowa ustanowiona została kuratorem we wskazanej SKOK.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, jako podmiot posiadający odpowiednio wysokie zdolności operacyjne, w tym zaplecze kompetencyjne i techniczne, odpowiednią znajomość sektora SKOK oraz zrozumienie specyfiki działalności Kasy Stefczyka, podejmować będzie wszelkie działania, by przyczynić się do skutecznej realizacji przyjętych w programie założeń.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż ustanowienie kuratora jest jednym z narzędzi nadzorczych, które wielokrotnie już stosowane było przez KNF wobec banków komercyjnych i spółdzielczych. Kurator nie zastępuje organów Kasy i nie przejmuje zarządzania nią. Organy Kasy nie tracą swoich uprawnień i kompetencji. Rolą kuratora jest nadzorowanie realizacji programu postępowania naprawczego.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.