Aktualności |

Świat docenia SKOK-i

Na dorocznej międzynarodowej konferencji Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU) odbywającej się w tym roku w Glasgow, Grzegorz Bierecki - prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej, jednogłośnie został wybrany pierwszym wiceprzewodniczącym tej niezwykle istotnej i liczącej się w świecie instytucji [...]

Wiktor Kamiński ponownie w Komitecie Sterującym ICURN

Trendy regulacyjne, mogące mieć wpływ na ruch kas kredytowych w skali globalnej, w tym szczególnie zagadnienia dotyczące kapitału, płynności oraz wytycznych nadzorczych stanowiły główne elementy programu dorocznego Okrągłego Stołu Regulatorów Unii Kredytowych (CURRT). Konferencja miała miejsce w Aleksandrii w stanie Wirginia, nieopodal [...]

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Pod hasłem „Młodzi - przyszłością ruchu spółdzielczego”, 2 lipca 2011 r. obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Kończący się w sierpniu br. Międzynarodowy Rok Młodzieży stanowi wstęp do obchodów ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. Rok Młodzieży zachęcał do dialogu i zrozumienia [...]

„Kasy kredytowe – Korzystnie! Bezpiecznie! Po ludzku!”

„Kasy kredytowe - Korzystnie! Bezpiecznie! Po ludzku!" - to hasło XIX Krajowej Konferencji Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, która odbyła się 13 czerwca 2011 r. we wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Ludowej. Obrady poprzedzone zostały Eucharystią, celebrowaną przez Jego Ekscelencję bp. Ignacego Deca w kościele o.o. [...]

IX edycja „Gdańsk DOC Film Festiwal”

Zakończyła się IX edycja „Gdańsk DOC Film Festiwal”. Festiwal „Godność i Praca” to interdyscyplinarne wydarzenie artystyczne. Oprócz pokazów filmowych, odbyły się również spotkania z reżyserami, debaty i dyskusje. Zaprezentowano 36 obrazów, zakwalifikowanych spośród 230 nadesłanych z całego świata. Konkursowe filmy [...]

Konkurs na pracę poświęconą tematyce spółdzielczej

Spółdzielczy Instytut Naukowy ogłasza edycję corocznego ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz rozprawę doktorską i habilitacyjną poświęconą spółdzielczości. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace teoretyczne i badawcze poświęcone spółdzielczości, zwłaszcza z zakresu: zarządzania finansami spółdzielni, [...]

1% podatku na Fundusz Stypendialny

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej uzyskało status organizacji pożytku publicznego 25 lutego 2005 r. i podjęło wówczas decyzję o utworzeniu Funduszu Stypendialnego dla studentów wyróżniających się nie tylko dobrymi wynikami w nauce, ale również prowadzoną działalnością społeczną. Projekt „Fundusz Stypendialny” jest w [...]
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.