Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania SKOK wśród najlepszych na świecie |

Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania SKOK wśród najlepszych na świecie

Portal „Smart Campaign” opublikował przykłady najlepszych kodeksów dobrych praktyk instytucji mikrofinansowych z całego świata. Wśród wyróżnionych znalazł się również Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Zbiory zasad 14 instytucji oraz stowarzyszeń mikrofinansowych zaliczone zostały do wzorcowych rozwiązań, z których przykład mogą czerpać inne firmy, zmierzające do udoskonalenia  swoich przepisów działania w ramach relacji z klientem.

„ Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tak wiele firm odpowiedziało na naszą prośbę i przesłało do nas swoje Kodeksy”- powiedziała Isabelle Barres – Dyrektor Smart Campaign. „ Kodeksy, które wybraliśmy dostarczają cennych wskazówek pracownikom instytucji mikrofinansowych jak traktować klienta z należytym szacunkiem. Mamy nadzieję, że inne firmy wykorzystają załączone przykłady do udoskonalenia własnych zasad”- dodała.

„Smart Campaign” to globalna inicjatywa, w której udział zadeklarowali liderzy firm mikrofinansowych  z całego świata. Jej celem jest udostępnienie niezbędnych środków i narzędzi wszystkim instytucjom, które chciałby zwiększyć przejrzystość swoich usług finansowych tym samym zachęcając potencjalnych klientów do skorzystania z ich oferty. Smart Campaign koncentruje swoje wysiłki na poprawie standardu życia członków firm mikropożyczkowych przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej  każdego z gospodarstw domowych.

Na stronie internetowej „Smart Campaign”, oprócz World Council of Credit Unions’ (WOCCU) Consumer Protection Principles, znajdziemy m. in. Kodeksy takich instytucji jak:

  • Microfinance Council of the Philippines’ Code of Ethics
  • Banking Association of South Africa’s Code of Banking Practice
  • Pakistan Microfinance Network Members’ Code of Conduct for Consumer Protection
  • Enda  Inter-Arabe’s Client Agreement ( English)
  • Microfinance Institutions Network’s

Załączone przykłady dostępne są w dwóch wersjach językowych: angielskiej i hiszpańskiej oraz stanowią jedno z narzędzi dostępnych w ramach nowego zasobu  portalu Smart Campaign o nazwie: „Jak ulepszyć firmowy Kodeks?”.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.