Senacki Zespół Spółdzielczy |

Senacki Zespół Spółdzielczy

W Senacie RP ukonstytuował się ponadpartyjny zespół spółdzielczy, który wspierając ten niezwykle ważny sektor gospodarki, zajmie się przygotowaniem potrzebnych zmian do ustaw spółdzielczych. Przewodniczącym zespołu został senator, prof. Henryk Cioch, zaś wiceprzewodniczącymi, senator Tadeusz Kopeć i senator Grzegorz Bierecki.

Na początek projektowana jest ustawa o spółdzielniach uczniowskich. Zespół formalnie podejmie prace po zatwierdzeniu go przez Prezydium Senatu.

Spółdzielczość odgrywała i odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym wielu krajów świata. Na terenie Unii Europejskiej funkcjonuje 235 tys. podmiotów spółdzielczych, które zatrudniają około 4,5 mln pracowników, a wyniki ich działalności mają wpływ na życie 140 mln obywateli zjednoczonej Europy. W krajach Unii Europejskiej 60 proc. produkcji pochodzi z małych i średnich przedsiębiorstw, co oznacza, że to przede wszystkim dzięki ich elastyczności i efektywności Europa będzie mogła wyjść z kryzysu. Z opublikowanego w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii raportu wynika, że sektor spółdzielczy radzi tam sobie dużo lepiej niż reszta gospodarki. Istotnie zwiększa się tam  liczba członków spółdzielni, co piąty mieszkaniec Zjednoczonego Królestwa jest obecnie członkiem jakiejś kooperatywy. Od kryzysu w 2008 roku sektor spółdzielczy w Wielkiej Brytanii – jak wykazują badania –  zanotował wzrost przychodów o 21 proc., zaś pod koniec 2010 r. wartość wszystkich spółdzielni wzrosła tam o 4,4 proc. i osiągnęła kwotę 33 miliardów funtów.

W Polsce liczba osób, dla których spółdzielnia jest głównym miejscem pracy, przekracza 300 tys.
9 tys. polskich spółdzielni skupia prawie 8 milionów członków. Spółdzielnie są przedsiębiorstwami, ale zarazem elementami sektora gospodarki społecznej. Chętnie angażują się w inicjatywy prospołeczne. Wiele spółdzielni zaliczanych jest do grona organizacji pożytku publicznego (np.spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów, czy spółdzielnie niewidomych).

Organizacja Narodów Zjednoczonych  ogłosiła rok 2012 rokiem spółdzielczości, doceniając rolę jaką instytucje te spełniają nie tylko dla gospodarek poszczególnych krajów ale przede wszystkim dla ich mieszkańców. Spółdzielnie oparte o tradycyjny model działania stają się, szczególnie w czasach obecnego kryzysu, oazami spokoju i nadzieją na lepszą przyszłość.  Rządy krajów, w których spółdzielnie dobrze się rozwijają, dokładają wielu starań, by wspierać ich działanie.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.