Przyszłość spółdzielczości |

Przyszłość spółdzielczości

Czas kwarantanny sprzyja fundamentalnym pytaniom. Jak powinna wyglądać przyszłość: społeczna, nasza indywidualna, gospodarcza, kulturalna Polski i świata po – w co wszyscy wierzymy – nieuchronnym zakończeniu trwającej pandemii? Na temat tego, że będzie ona inna niż rzeczywistość „przedpandemiczna”, panuje raczej zgodność.


Designed By KSKOK | All Rights Reserved.