Regionalne Centrum Unii Kredytowych |

Regionalne Centrum Unii Kredytowych

Częścią polskiego ruchu spółdzielczego od 1992 r. są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, pierwotnie tworzone i działające na podstawie ustawy o związkach zawodowych, a następnie specjalnie dedykowanych im ustaw z 1995 i 2009 r.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.