Połączenie SKOK Szopienice z MSKOK w HPR Dąbrowa Górnicza |

Połączenie SKOK Szopienice z MSKOK w HPR Dąbrowa Górnicza

Komisja Nadzoru Finansowego dnia 17 września jednogłośnie zezwoliła na połączenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Szopienice (Kasa przyłączająca) z Międzyzakładową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową w HPR Dąbrowa Górnicza (Kasa przyłączana).
Połączenie odbywa się za zgodą obu kas wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.
Komunikat UKNF w linku poniżej
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=70725&p_id=18

Od dnia 30 września 2020 r. zakończył się proces połączenia Kas. Kasy połączyły się z własnej inicjatywy bez wsparcia BFG, zachowując współczynnik wypłacalności na poziomie powyżej 13%.
Połączenie to umożliwi lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, podnosząc tym samym jakoś pracy oraz kulturę organizacyjną co przyniesie wymierne i oczekiwane efekty dla członków obydwu połączonych Kas.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.