Polska dołączyła do programu Global Women’s Leadership Network |

Polska dołączyła do programu Global Women’s Leadership Network

Polska jest 28 krajem, który dołączył do Programu Global Women’s Leadership Network – takie słowa usłyszeliśmy od Lena Giakoumopoulos, dyrektor GWLN 20 października br.
Inicjatywa GWLN zrzesza miliony ludzi na całym świecie, to zaszczyt być w tym gronie.
Tym większa radość, że inauguracja GWLN nastąpiła w roku, w którym SKOKi obchodzą 28 rocznicę powstania w Polsce.
Inauguracja była wyjątkowa, bo odbyła się całkowicie online co zapisuje się do historii, pierwszy kraj przystępujący do GWLN za pośrednictwem Internetu, pokazuje to, że przed Polską nie można postawić barier.
Kasy zaprezentowały działania ukierunkowane na pomoc potrzebującym, profilaktykę medyczną ale  również edukację finansową.
SKOKi, Saltus i Kasa Krajowa wspierały, wspierają i będą wspierać takie inicjatywy, naszymi działaniami będziemy się dzielić z GWLN.
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: