Polska dołączyła do programu Global Women’s Leadership Network |

Polska dołączyła do programu Global Women’s Leadership Network

Polska jest 28 krajem, który dołączył do Programu Global Women’s Leadership Network – takie słowa usłyszeliśmy od Lena Giakoumopoulos, dyrektor GWLN 20 października br.
Inicjatywa GWLN zrzesza miliony ludzi na całym świecie, to zaszczyt być w tym gronie.
Tym większa radość, że inauguracja GWLN nastąpiła w roku, w którym SKOKi obchodzą 28 rocznicę powstania w Polsce.
Inauguracja była wyjątkowa, bo odbyła się całkowicie online co zapisuje się do historii, pierwszy kraj przystępujący do GWLN za pośrednictwem Internetu, pokazuje to, że przed Polską nie można postawić barier.
Kasy zaprezentowały działania ukierunkowane na pomoc potrzebującym, profilaktykę medyczną ale  również edukację finansową.
SKOKi, Saltus i Kasa Krajowa wspierały, wspierają i będą wspierać takie inicjatywy, naszymi działaniami będziemy się dzielić z GWLN.
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.