Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych |

Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych

Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych

Czwartek, 15 października 2020 r.

Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych (International Credit Union Day) obchodzony jest na całym świecie, wszędzie tam, gdzie działają organizacje tworzące światowy ruch unii kredytowych (w Polsce są to Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe – popularne SKOK-i). Do Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU) należy dziś prawie 86 tysięcy Unii Kredytowych ze 118 państw. Przewodniczącym Rady Dyrektorów WOCCU jest Polak, prezes Kasy Krajowej Rafał Matusiak. Międzynarodowe święto unii sprzyja refleksji nad historią ruchu unii kredytowych, promuje jego osiągnięcia, jest wyrazem uznania dla ciężkiej pracy tysięcy działaczy na wszystkich kontynentach. Pozwala też dzielić się doświadczeniami między poszczególnymi organizacjami i ułatwia to samo członkom ze wszystkich stron świata.

Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych obchodzony jest od 1948 roku, w każdy trzeci czwartek października. W tym roku Dzięki temu systematycznie zwiększa się świadomości na temat ogromnej pracy, którą unie kredytowe i inne spółdzielnie finansowe wykonują na całym świecie. Od strony praktycznej święto unii kredytowych w różnych krajach obejmuje zarówno zbiórki pieniędzy na społecznie ważne cele, dni otwarte unii, konkursy, pikniki, jak i promocję wolontariatu i parady.

Hasłem tegorocznego Dnia jest „Inspirująca nadzieja dla globalnej społeczności”.

Wszystkim członkom Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce oraz członkom unii kredytowych i spółdzielni finansowych w innych krajach życzymy satysfakcji z ich uczestnictwa w światowym ruchu unii kredytowych i wspólnego, bezpiecznego przejścia trudnego okresu związanego z pandemią COVID-19.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.