Kasa Krajowa jako jedna z pierwszych instytucji wprowadziła dla swoich klientów ZWIĘKSZENIE LIMITU PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH (ZBLIŻENIOWYCH) DO 100 ZŁ |

Kasa Krajowa jako jedna z pierwszych instytucji wprowadziła dla swoich klientów ZWIĘKSZENIE LIMITU PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH (ZBLIŻENIOWYCH) DO 100 ZŁ

Szanowni Państwo,
W dniu 19 marca 2020 r. Visa podniosła do kwoty 100 zł limit płatności bezgotówkowych (zbliżeniowych), które nie będą wymagały autoryzacji kodem PIN. Jest to odpowiedź firmy Visa na oczekiwania regulatora, handlowców i konsumentów. Jak zaznaczyła firma, podniesienie limitu dla transakcji zbliżeniowych dokonywanych kartami Visa zostało uzgodnione z uczestnikami systemu finansowego w Polsce i uzyskało akceptację Narodowego Banku Polskiego.
Kasa Krajowa informuje, że wszystkie karty płatnicze wydawane przez Kasę Krajową są dostosowane do dokonywania płatności zbliżeniowych do kwoty 100 zł, bez konieczności podawania kodu PIN. Podniesienie limitu płatności zbliżeniowych dla wszystkich kart płatniczych wydawanych przez Kasę Krajową jest automatyczne i natychmiastowe.
Jednocześnie Kasa Krajowa zwraca uwagę, że ze względu na krótki czas, w którym wdrażana była zmiana, nie wszystkie terminale płatnicze mogą być dostosowane do akceptowania wyższej kwoty płatności niewymagającej akceptowania kodem PIN.
Kasa Krajowa prosi również, aby informować Członków Kas, że w związku z epidemią koronawirusa Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju i Sanepid wydali zalecenia, aby podczas zakupów możliwie często korzystać z płatności bezgotówkowych, rezygnując z używania gotówki. Powyższe zalecenie podyktowane jest troską o życie i zdrowie zarówno osób dokonujących zakupów, jak i osób pracujących w handlu. Bezkontaktowe płatności zapobiegają rozprzestrzenianiu się zakażeń spowodowanych koronawirusem.

W nawiązaniu do powyższego komunikatu Kasa Krajowa rekomenduje Kasom umieszczenie stosownej informacji na stronach www, mediach społecznościowych oraz poinformowanie pracowników Kas. Kasa Krajowa wskazuje również na wykorzystanie dostępnych kanałów informacyjnych np. SMS w celu bezpośredniego informowania Członków Kas.
Jednocześnie Kasa Krajowa przypomina, iż posiadacze wydanych przez nią kart – o ile uprzednio wyłączyli tę funkcję – mogą aktywować funkcjonalność płatności zbliżeniowych, przy czym zachęcamy do dokonywania tego za pośrednictwem infolinii oraz usługi e-SKOK (jeśli jest dostępna).

Z poważaniem,
Zarząd Kasy Krajowej.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: