Podpisanie Porozumienia o współpracy z najbardziej dynamicznie rozwijającą się unią kredytową na świecie |

Podpisanie Porozumienia o współpracy z najbardziej dynamicznie rozwijającą się unią kredytową na świecie

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa zawarła 4 sierpnia 2020 roku Porozumienie o Współpracy z jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się unii kredytowych na świecie, brazylijską SICREDI. Jego zawarcie między innymi umożliwi Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym pozyskiwanie nowych rozwiązań stosowanych w brazylijskich uniach oraz wykorzystanie sprawdzonych sposobów ich wdrażania. Przedmiotem współpracy będą zarówno produkty finansowe jak i rozwiązania technologiczne a w tym innowacyjne aplikacje mobilne. Strony wymienią się także doświadczeniami w zakresie umacniania i rozwijania więzi łączących lokalne społeczności w obu krajach z kasami spółdzielczymi, które wśród nich działają.

Sygnatariuszem Porozumienia jest również Światowa Rada Związków Kredytowych, która zrzesza unie kredytowe z całego świata. Uroczystość odbyła się w formie telekonferencji, z udziałem prezesa Manfreda Dasenbrocka z Brazyli i Briana Brancha, prezesa WOCCU. Stronę polską reprezentowali: prezes Kasy Krajowej Rafał Matusiak, wiceprezes Małgorzata Gatz, wiceprezes Maciej Ruczyński oraz Piotr Pałka – Kierownik działu Compliance. Prezes Rafał Matusiak powiedział podczas uroczystości: „… przede wszystkim ważne jest dla mnie to, że podpisujemy Porozumienie nie tylko jako strony czy partnerzy ale jako przyjaciele…”. Rafał Matusiak pokazał też pierwsze materiały, które przygotowane zostały w Polsce, w języku polskim i portugalskim dla działaczy i członków SICREDI, przedstawiające ciekawą inicjatywę jednego z polskich SKOK-ów.
Współpraca zaczęła się więc niemal zaraz po podpisaniu dokumentu.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: