Tradycja i cyfryzacja |

Tradycja i cyfryzacja

XXVIII Konferencja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK) przebiegała pod hasłem „Wspólnie ku zmianom” i odbywała się w systemie zdalnym, ze względu na pandemię koronawirusa. W trakcie Konferencji, która odbyła się 18 września br., prezes Kasy Krajowej, Rafał Matusiak powiedział między innymi: naszym priorytetem jest cyfryzacja, ale budowana na fundamencie tradycji samopomocy finansowej.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.