Prezes SKOK: naszym priorytetem jest cyfryzacja, ale budowana na fundamencie tradycji samopomocy finansowej |

Prezes SKOK: naszym priorytetem jest cyfryzacja, ale budowana na fundamencie tradycji samopomocy finansowej

W naszych planach na przyszły rok zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się cyfryzacja, ale tradycja i nowoczesność efektywnie się uzupełniają.


Designed By KSKOK | All Rights Reserved.